Koliko je dobra suncokretova sačma

Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Najveće uštede u proizvodnji stočne hrane se dobijaju korišćenjem visokoproteinskih suncokretovih sačmi. Kod tovnih pilića se sa visokoproteinskom suncokretovom sačmom zamenjuje 20-25% proteinskih hraniva na bazi sojinog zrna, što u zavisnosti od starosti životinja stvara uštedu od 3-5 evra po toni gotove hrane. Pri upotrebi u ishrani svinja ovaj procenat je i nešto veći i kreće se od 25-35% što stvara uštedu od 4-6 eura po toni gotove hrane. Kod pripreme hrane za ishranu riba udeo dostiže i 40%, naravno u zavisnosti od vrste ribe koja se hrani.

U našoj zemlji sadržaj sirovih proteina konvencionalne suncokretove sačme varira u granicama između 33% i 37%.Odgovarajući sadržaj sirove celuloze kreće se između 18% i 23%. Postoji inverzni odnos između sadržaja sirovih proteina i sirove celuloze. Ako se preradi na odgovarajući način suncokretova sačma može da sadrži i više od 40% sirovih proteina i takva ima uporedljivu proteinsku vrednost i aminokiselinski sastav sličan sojinoj sačmi koja se zbog visokokvalitetnih proteina koristi kao standard sa kojim se upoređuju ostali biljni izvori proteina i aminokiselina.