Kako da ostvarite podsticaje

Ilustracija: meso, foto: S.K.
Ilustracija: meso, foto: S.K.

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića.

Podsticaji obuhvataju podršku: programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka; programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mesa; programu za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića; programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru voća i povrća.

Podrška programima odnosi se i na marketing, koji obuhvata nabavku kontrolnih markica za mleko, odnosno meso, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje vino.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. To može da bude preduzetnik, kao i privredno društvo, zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

Zahtev se podnosi do 30 septembra tekuće godine. Zahtevi podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Više informacija na ovom linku: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/prerada-i-marketing/