Utvrđeno je prisustvo virusa na pšenici

Ilustracija: pšenica, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: pšenica, foto: Svetlana Kovačević

U laboratoriji sistema PIS-a, analizom obolelih biljaka utvrđeno je prisustvo:
• Virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus, WDV) – u 90% analiziranih uzoraka
• Virusa crtičastog mozaika pšenice (Wheat streak mosaic virus, WSMV)
– u 10% analiziranih uzoraka
Simptomi viroza su uglavnom registrovani na parcelama koje su jesenas posejane u optimalnim rokovima setve i koje su
imale veoma povoljne uslove za početni rast i razvoj i na kojima je krajem septembra i početkom novembra registrovano
prisustvo raznih insekata koji mogu biti vektori virusa.

Ilustracija:pšenica, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija:pšenica, foto: Domaćinska kuća

Vektor virusa patuljavosti pšenice je cikada Psammotettix alienus, a virusa crtičastog mozaika pšenice je grinja Aceria
tosichella.
U mere kontrole viroza spadaju hemijsko suzbijanje vektora i uništavanje samoniklih biljaka i drugih biljaka rezervoara virusa. Virus patuljavosti pšenice se ne prenosi semenom.
Stepen prenošenja virusa crtičastog mozaika pšenice semenom je nizak i kreće se od 0,5 do 1,5%, ali može imati veliki
epidemiološki značaj jer se na taj način unosi virus u usev u početnim fazama razvoja biljaka i predstavlja izvor inokuluma za dalje širenje.