Zašto opadaju plodovi

Ilustracija: Šljiva, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: Šljiva, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Opadanje plodova tokom zametanja i kasnije tokom razvoja kod jabučastih i koštičavih voćaka je normalna pojava. Kada se javi u ranoj fazi, opadanje može biti veoma korisno,  jer smanjuje konkurenciju između preostalih plodova i na taj način doprinosi povećanju kvaliteta plodova, pre svega njihovoj krupnoći.

Ako je opadanje jačeg intenziteta, naročito pred berbu, veoma je štetno jer umanjuje prinos.

Ads code goes here

Plodovi opadaju u tri perioda i to:
– U prvom talasu tokom prve dve nedelje posle završetka cvetanja. Tada opadaju plodovi koji su započeli razvoj bez oplodnje ili plodovi u kojima je došlo do uginuća embriona. Izazvan je biološkim i ekološkim činiocima.
– U drugom talasu opadanje se dešava tokom maja i početkom juna meseca kada se završava faza deobe ćelije ploda. Kod jabuke traje 2-4 nedelje. Na intenzitet opadanja utiču biološkii ekološki činioci. Opadanje je intenzivnije na stablima sa velikim brojem plodova u odnosu na stabla koa imaju manji broj zametnutih plodova.

– Treći talas se može pojaviti neposredno pred berbu. Opadanje plodova u ovom periodu je veoma štetno, za razliku od prethodna dva talasa koji su po svojim posledicama veoma korisna. Tokom opadanja plodovi udaraju u zemlju, mehanički se povređuju i postaju neupotrebivi u svežem stanju.

Opadanje plodova u ovom periodu može biti sortna osobina. Sorte jabuke sa kratkom peteljkom su sklone ranom opadanju usled nedostatka prostora za rast. Ekološki činioci ( vetar, suša i slaba ishranjenostI ) izazivaju opadanje plodova. Opadanje može biti izazvano i parazitnom mikroflorom i štetnom entomofaunom.