Kada je pravo vreme za berbu maline

Ilustracija: berba maline, foto: S,K.
Ilustracija: berba maline, foto: S,K.

Maline u našim ekološkim uslovima sazrevaju od sredine juna do kraja jula . U zavisnosti od načina upotrebe plodova, dužine transporta i stepena zrelosti određuje se vreme berbe. Najsigurniji pokazatelj da je plod maline sazreo za berb  je da se lako odvaja od cvetne lože i da se pri tome ne gnječi. Sorte s mekanim plodovima beru se nešto ranije, a sorte sa čvrstim plodovima gotovo potpuno zrele.
Malina se odlikuje time da joj plodovi ne sazrevaju istovremeno, pa se berba izvodi u više navrata. Najbolji stepen zrelosti plodova maline za svežu upotrebu je onda kada plod u potpunosti dobije crvenu boju, odnosno pre nego što poprimi tamno crvenu boju.

Berbu obavljati često, barem svaki drugi dan ili češće.Najviši prinosi ostvaruju se ako se berba obavlja ujutru, pošto se
rosa osuši, i pre nego što nastupe visoke temperature. Plodovi koji se oberu pre perioda punog zrenja biće dugotrajniji od onih koje su potpuno zreli ili prezreli u vreme berbe.

Ilustracija: Zasad maline u Raški
Ilustracija: Zasad maline u Raški, foto: Domaćinska kuća

Berba plodova je vrlo važan posao, nju otpada 70-80 odsto svih troškova proizvodnje zahteva dosta radne snage, pa je i dosta skupa.Zbog toga neophodno je da se obezbedi dovoljno berača, ambalaža i pribor, kao i da se precizno utvrdi postupak preuzimanja obranih plodova.
Od pravilne organizacije berbe, načina i vremena berbe zavisi ne samo kvalitet plodova maline već i mogućnost njihove realizacije. Poznato je da su plodovi maline veoma osetljivi na manipulaciju ali su i podložni brzom kvarenju pa se moraju brati na vreme i dosta pažljivo.

Vreme berbe zavisi od više faktora, a u prvom redu od: osobina sorte, nadmorske visine i geografske širine, ekspozicije terena, klimatskih uslova, osobina, primenjene agrotehnike i zaštite.

Ambalaža za pakovanje maline mora biti čista, suva, nezaražena gljivicama, kako se   bi ubrzalo truljenje plodova. Odmah nakon obavljene berbe, plodovi maline se transportuju do određenih hladnjača -sabirnih centara. Sveže plodove najbolje je transportovati na 0º C, a zamrznute na – 18 do –20º C. U običnim skladištima plodovi se zadržavaju što je moguće kraće.
Ukoliko se plodovi beru u plitke holandeze, ređaju se samo dva reda plodova, sa maksimalno dva kilograma plodova.

Plodovi maline koji su namenjeni za prodaju u svežem stanju podležu kontroli kvaliteta. Radi stavljanja u promet maline se po kvalitetu razvrstavaju u tri klase – ekstra, I i II.