Kako prepoznati brucelozu

Ilustracija: prasići, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: prasići, foto: Svetlana Kovačević

Hronična zarazna bolest životinja i ljudi koja se manifestuje dugotrajnom talasastom temperaturom, nekrotičnim promenama na genitalnim i drugim organima, zglobovima, ovojnicama tetiva, uglavnom praćena pobačajem. Bruceloza goveda i svinja raširena je po čitavom svetu, a bruceloza ovaca i koza u Sredozemlju.

Bruceloza je zarazno oboljenje akutnog ili hroničnog toka prouzrokovano bakterijom iz roda brucela. Na težinu i tok bolesti ima uticaja i tip brucela.
Najteži oblik bruceloze kod ljudi izaziva lat. Brucella melitensis, težak oblik izaziva i Brucella suis, dok Brucella abortus Bang izaziva u većini slučajeva laku bolest. U akutnoj fazi bolesti javljaju se opšti simptomi. U hroničnoj fazi javljaju se simptomi oštećenja različitih organa i tkiva, praćeni naizmeničnim porastom temperature.

Bruceloza je hronična bolest kod koje se brucele u organizmu stalno razmnožavaju, bez obzira na to da li je patološki proces u nekim organima prestao. Brucelle se nalaze u vimenu, slezini, jetri, limfnim čvorovima, muskulaturi, dijafragmi, krvi, a svaka zaražena jedinka predstavlja mogućnost širenja dalje zaraze.
Brucele se izličuju se mlekom, mokraćom, fekalijama, vaginalnom sekrecijom.

Ejakulat mužjaka može da bude infektivan, i sadržaj fistule grebena kod bruceloze konja. Iz mleka izlučivanje počne laktacijom kroz jednu ili više papila (otvora sise). Sa padom mlečnosti, smanjuje se i broj uzročnika u mleku. Najviše kod koza , zbog čega je kozije mleko za inficiranje čoveka najopasnije. Iz mleka se dugo izlučuju i do 140 dana zbog čega se lako inficira štala. Zaraza se širi i polnim opštenjem životinja.

U čist i zdrav zapat, infekciju unose kliconoše sa infekcijom vimena i druge životinje (psi, mačke, glodari), a najprijemčivije su polno zrele životinje, koje se inficiraju uglavnom oralno, preko kože i koitusom.

Inkubacija traje 14–180 dana, u proseku do 2 meseca. Često je jedini simptom pobačaj koji se može desiti u svako doba graviditeta, zapaljenje mlečne žlezde i kod mužjaka orhitis – zapaljenje zglobova i nekrotično zapaljive promene. Te promene nalaze se i na fetusu i plodovim ovojnicama.
Promene na vimenu vide se samo mikroskopskim pregledom: u parenhimu se nalaze mala zapaljiva žarišta, kod mužjaka je jedan testis uglavnom jako uvećan usled bujanja vezivnog tkiva. Kod ovaca i koza, uzročnik je Brucella melitensis. Zaraze se šire najčešće vodom i hranom, ređe preko povreda na koži ili vimenu, i preko genitalnih organa. U slučaju bruceloze, u stadu može biti 40–90 % pobačaja, koji nastupaju iznenada, bez prethodnih simptoma, uz povećanje telesne temperature.

Bruceloza kod ljudi

Prouzrokuju je sve tri vrste brucela, a zaraza se uglavnom prenese nekuvanim mlekom i preko povreda na koži stočara i veterinara. Bolest se manifestuje kao talasasta groznica i u vidu Bangove bolesti.

Talasasta groznica

Inkubacija traje 15 do 20 dana. Simptomi: malaksalost, glavobolje, krvaranje iz nosa, zatvor, nesanica, visoka temperatura i do 40 stepeni, znojenje, aritmije, uvećanja vratnih limfnih čvorova, bolna jetra na palpaciju, uvećana slezina, osip kože, bolovi u mišićima i zglobovima. Smrtnosti kod Bangove bolesti je 2–15 %.
DIJAGNOZA se postavlja na osnovu epizootološke slike na terenu, a potvrđuje se u laboratoriji.
U našoj zemlji se terapija sprovodi samo kod ljudi, jer se zoonoze suzbijaju i iskorenjuju po odredbama zakona. Kod nas nema ni specificne imunoprofilakse.
Opšte preventivne mere: obavezan je karantin tokom jednog ili dva inkubaciona perioda i obavezna serološka dijagnostika krvnog seruma na brucelu u slučaju sumnje. Serološki pregled životinja obavlja se dva puta godišnje.

Smatra se da stado nije inficirano ukoliko:

  • postoji zatvoren sistem držanja ili se uvoze životinje iz stada slobodnih od bruceloze;
  • sve krave koje su abortirale su bakteriološki pregledane i slobodne od bruceloze;
  • posteljica i vaginalni iscedak životinja, kao i muzorci mleka sa visokim titrom antitela su negativni na B.abortus;
  • isključena mogućnost unosa iz drugih stada.