Zašto treba gajiti koze

Ilustracija:Sa sajma poljoprivrede, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija:Sa sajma poljoprivrede, foto: Svetlana Kovačević

Često se koze porede s drugim vrstama domaćih životinja, ne samo po izgledu i ponašanju nego i po efikasnosti u određenoj proizvodnji, najviše po proizvodnji mesa i mleka. I zaista su koze puno drugačije i specifične, zaista posebna i vrlo interesantna i kompleksna vrsta s određenim prednostima, ali i nedostatcima u poređenju s drugim vrstama domaćih životinja. Koze odlikuje visok stepen prilagodljivosti na različite prirodne uslove, pa ih uzgajaju u svim klimatskim zonama. Po pravilu, opstaju tamo gde ne može opstati ni jedna druga vrsta stoke.

Ilustracija: koze, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: koze, foto: Domaćinska kuća

Koze se često prema stepenu prilagođenosti, smeštajnim i hranidbenim zahtevima, te prema proizvodnom učinku, upoređuju s ostalim vrstama domaćih životinja (više s preživarima, a ređe s nepreživarima). Ta uloga koza, posebno je značajna u kombinaciji s ovcama i govedima, ili s nekim drugim vrstama koje pasu nisko rastinje, a koze visoko rastinje i brst.

Važna prednost koza jeste visok stepen prilagodjenosti na različite klimatske i uslove ishrane, pa zato pripadaju među najraširenije životinjske vrste. Takođe, mogu dobro iskoristiti specifičnu vegetaciju na različitim terenima i nadmorskim visinama, i izrazito su efikasne u pretvaranju grube voluminozne hrane lošeg kvaliteta u belančevine visokog kvaliteta u obliku mesa i mleka. U velikom broju zemalja, posebno u područjima s visokim letnjim temperaturama, na brdovitim i nepristupačnim terenima sve više uzgajaju koze kao „čistači“ grmlja, šikara, trave i korova, te na taj način smanjuju mogućnosti pojave požara i njihove posledice.