Kako protiv sive truleži vinove loze

Grožđe, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: Steve Buissinne
Grožđe, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: Steve Buissinne

Siva trulež vinove loze, koju prouzrokuje patogen Botritis cinerea, jedna je od najznačajnih bolesti vinove loze. Široko
je rasprostranjena, naročito u intenzivnoj proizvodnji vinove loze.
Ovaj patogen može napraviti ogromne štete pre svega kod osetljivih sorti vinove loze sa zbijenijim tipom grozda. Gubici u prinosu mogu dostići čak i do 20%, a troškovi kontrole ovog oboljenja su izuzetno veliki.
Sorte koje imaju bujnu lisnu masu sa tankom pokožicom su osetljivije na pojavu truleži. Neophodno je znati da nisu sve sorte podjednako osetljive na trulež (Botritis). Sorte koje su veoma osetljive  sivu trulež su Chardonney i Italijanski dok su osetljive sorte Muscat Ottonel, Pinot Noir i Sauvignon Blanc. Slabo osetljive sorte vinove loze na ovu bolest su Cabernet Sauvignon i Merlot.

Ilustracija: grožđe, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: grožđe, foto: Svetlana Kovačević

Broj prskanja koji je neophodan da bi se regulisalo ovo oboljenje zavisi od pritiska bolesti, vremenskih uslova i osetljivosti sorte vinove loze. Manji broj tretmana se izvodi kada je vreme suvo kao i u vinogradima koji u prethodnim
godinama nisu imali probleme sa ovom bolešću.
Postoji veliki broj fungicida – botriticida koji se mogu primeniti u suzbijanju sive truleži vinove loze koji nisu podjednakog
stepena efikasnosti. Veoma je važno upotrebljavati fungicide iz različitih hemijskih grupa kako bi se sprečila pojava
rezistentnosti.
Da bi se botritis držao pod kontrolom, presudno je nekoliko ključnih momenata kada je potrebno primenjivati fungicide kako bi ostvarili kvalitetnu zaštitu zasada vinove loze. Faze razvoja vinove loze
kada se moraju primeniti preparati:
• Faza precvetavanja
• Faza pred zatvaranje grozda (kada je
bobica veličine graška)
• Fazi šarka ili omekšavanja bobica
• 7 dana pred berbu vinove loze