Glistenjak i pepeo u organskoj proizvodnji

Ilustracija: pepeo, foto: pixabay.com
Ilustracija: pepeo, foto: pixabay.com

Glistenjak nastaje razgradnjom organske materije kao posledoce hranjenja glista. To su skoro uvek kalifornijske gliste. Dobro utiče na strukturu i osobine zemljišta. Kvalitet glistenjaka zavisi od od kvaliteta organske materije kojom se gliste hrane. Glistenjak kalifornijskih glista je jedno od najkvalitetnijih do sada poznatih đubriva u svetu. To je visoko kvalitetno prirodno organsko đjubrivo bez ikakvih hemijskih dodataka. Humus glistenjak kalifornijskih glista balansira ishranu biljaka, stimuliše rast, povećava otpornost na bolest i sušu, ubrzava sazrevanje, poboljšava boje i veličine cvetova i plodova, ubrzava klijanje semena i stasanje rasada.

Ilustracija: Glistenjak, foto: https://s3.amazonaws.com
Ilustracija: Glistenjak, foto: https://s3.amazonaws.com

Pepeo se može koristiti za đubrenje povrtarskih kultura. Najčešće se koristi pepeo od drveta, kukurozovine, suncokreta slame i ostalog biljnog materijala. Sadrži najviše kalijuma, a koristi se kod teških i kiselih zemljišta. Ima produženo dejstvo 2-3 godine. Primenom organskih đubriva mi utičamo na poboljšanje vodno – vazdušnog  zemljišta, povećanje i popravljanje mikrobiološkog sveta .