Šta utiče na nivo konzumirana hrane kod živine

Ilustracija: živina, foto: Marko Miladinović

U nizu različitih faktora koja utiču na apetit kod živine, najvažniji je uticaj imaju nekoliko metabolita u organizmu, od kojih je dominantna energija. Glavni faktori obima konzumiranja hrane su ambijentalna temperatura, nivo proizvodnje telesna masa jedinki i i koncentracija energije u suvoj materiji obroka. Kada su u pitanju nosilje, obim konzumiranja suve materije opada u situacijama kada je temperatura ambijenta preko 30 °C.

Ilustracija: živina, foto: Marko Miladinović
Ilustracija: živina, foto: Marko Miladinović

Međutim ako se nivo apetita posmatra na osnovu koncentracija energije obroka, bitne razlike se javljaju u zavisnosti od pravca proizvodnje.. U slučaju nosilja konzumnih jaja, veza između apetita i koncentracije energije se manifestuje mnogo brže u poređenju sa roditeljskim jatom brojlera.  Takođe, priroda koncentracije energije obroka ima veliki uticaj na apetit.

Ukoliko je niža koncentracija energije hraniva određena pre svega vlaknima iz hraniva , neće biti adekvatno propraćena povećanim konuzumacijom hrane. U poređenju sa koncentracijom energije, smanjenje sadržaja proteina u hrani za živinu ima manji uticaj na konzumiranje, ali to ne može da se kaže kada je u pitanju povećanje koncentracije proteina. Ukoliko je povećana koncentracija proteina u hrani to direktno utiče na smanjenje apetita, što se dovodi u vezu sa obimom resorpcije pojedinih aminokiselina. Sadržaj pojedinih mineralnih materija u obroku, takođe ima uticaj na apetit.

I viškovi i nedostaci kalcijuma,natrijuma i hlora imaju za posledicu smanjen obim konzumiranja hrane, a sličan je i efekat dugoročnog disbalansa mikroelemenata u ishrani živine. Pad apetita, kao posledica deficita pojedinih vitamina , po pravilu je veći problem u ishrani podmlatka, u poređenju sa odraslim kategorijama živine. Konzumiranje vode je takođe u vezi sa konzumiranjem suve materije. U uslovima ne dovoljnog konzumiranja vode , smanjuje se konzumiranje suve materije. Nasuprot tome, ograničenje konzumiranja suve materije, uslovljava povećano uzimanje vode, koje se javlja već posle nekoliko dana, što kao posledicu ima povećano kvašenje prostirke i povećanje koncentracije vlage u objektima za živinu.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca