Kakve prinose dobijamo prilikom letnje sadnje jagode

Ilustracija: jagode za berbu, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: jagode za berbu, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Jagode se mogu saditi tokom cele godine ali od vremena sadnje zavisi rodnost i kvalitet plodova.
Stručnjaci sve češće preporučuju letnju sadnju jagode, ali napominju da je za ovu proizvodnju neophodno obezbediti sistem za navodnjavanje. Letnja sadnja jagode se obavlja tokom svih letnjih meseci. U zavisnosti od postojećih uslova, preporučuje se od prve dekade jula, pa sve do kraja avgusta.

Prednosti sadnje jagode u letnjim mesecima su:
– postižu se visoki prinosi, koji mogu biti i do 10.000 kg/ha u zavisnosti od sorte i načina gajenja,
– olakšana je borba protiv korova,
– manje je širenje virusnih oboljenja,
– može se koristiti zemljište sa kojeg je ubran neki prethodni usev (grašak, boranija, ječam).

Ilustracija: jagode. foto: Voždove jagode
Ilustracija: jagode. foto: Voždove jagode

Da bi proizvodni zasad bio dobar i dao maksimalne prinose potrebno je i da postoje određeni agroekološki uslovi. Što se tiče temperature jagoda se najbolje razvija pri temperaturi oko 24 °C.

Jagodu je neophodno zalivati početkom cvetanja, tokom zrenja i po završetku svih berbi.. Nedostatak vode dovodi do smanjenja bujnosti i rodnosti, što za posledicu ima sitne i tržišno manje vredne plodove. Rane sorte bi trebalo saditi na južnim položajima, gde se ne javljaju kasni prolećni mrazevi. Srednjestasne sorte trebalo bi saditi na severnim i istočnim položajima, a kasne na severnim. Pre sadnje neophodno je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta kako bi se utvrdilo stanje hranljivih elemenata. Đubrenje obaviti u skladu sa preporukama nakon dobijenih rezultata analiza. Naročita pažnja mora da se obrati na kvalitet živića jagode koji se koriste za sadnju. Živići moraju biti zdravi, sortno pouzdani i da potiču od selekcionisanih matičnih biljaka. Zbog visokih temperature frigo živiće iz hladnjače treba aklimatizovati do 20 sati u senovitoj prostoriji pre sadnje. Živići se takođe moraju osvežiti potapanjem u vodu i do 24 sata kako bi se oporavili od transporta.

Živić treba pojedinačno pregledati zbog eventualnih oštećenja. Lišće koje je suvo, staro ili oštećeno se odstranjuje, suve žile se skraćuju do svežeg dela. Živići se potom potapaju u rastvor nekog fungicida desetak minuta, a poželjno je i da se potope u rastvor zemlje, vode i kašaste goveđe balege i sade u pripremljeno zemljište. Pre sadnje je poželjno izvršiti navodnjavanje zemljišta tako da ima vlažnost od 80% poljskog vodnog kapaciteta (negde od 25 -30 litara/m2). Jagode su osetljive na dubinu sadnje. Zato živić treba posaditi na dubini na kojoj je bio u matičnjaku, tako da centralni pupoljak bude iznad površine zemlje.