Čime se hrane telad po rođenju

Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.
Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.

Odmah po rođenju novorođene životinje treba da popiju prvo mleko (kolostrum), što je fiziološki veoma važno za održavanje života (belančevine, vitamini, globulini, minerali, makroelementi).

 Sekrecija kolostruma počinje kraće vreme pre porođaja, odmah iza porođaja ili malo kasnije. Kolostrum je žućkast gušći i pri kuvanju se gruša (otuda naziv gruševina) i izlučuje se samo prvih dana nakon porođaja (većinom 3 – 4 dana). Kolostrum ima visok sadržaj belančevina i mineralnih materija i sadrţi kolostralna telašca (fagociti sa inkludiranim kapljicama masti). Osim hranljive ima i purgativni efekat (prazni creva novorođenčadi).

 Telad se napajaju do starosti od dva do tri meseca, jagnjad se zalučuju sa mesec ili mesec i po dana, a prasad se odbijaju sa 21 ili 35 dana. Period sisanja ždrebadi iznosi 3 – 5 meseci, a štenadi 6 nedelja.

U prvoj nedelji života, teletu treba davati tri puta dnevno mleko u dnevnoj količini od 3 – 4 litra. Krajem prve nedelje i početkomdruge nedelje života, teletu se povećava količina na 6 – 7 litara mleka dnevo. Tek u drugoj nedelji života, telad se napaja dva puta dnevno.

Vaţno je da odmah po rođenju, a najkasnije za 6 sati novorođene životinje popiju prvo mleko – kololostrum, jer se nakon toga vremena smanjuje resrobcija u crevima što oslabljuje otpornost mladih jedinki zbog gubitka globulina preko fecesa.