Kako protiv plamenjače

Ilustracija: paradajz,foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: paradajz,foto: Domaćinska kuća

Plamenjača krompira i paradajza je najznačajnija bolest koja se javlja na krompiru i paradajzu, a prouzrokovač je gljiva Phytophthora infestans. Prvi simptomi se javljaju na lišću, tamnozelene vodenaste pege koje prelaze u žuto obojene.

Kasnije pege nekrotiraju i u povoljnim uslovima se šire i mogu da zahvate ceo list. Sa naličja lista pege su oivičene beličastom prevlakom (organi gljive), što je karakteristično za plamenjaču. Na stablu su tamne pege koje se spajaju i bude zahvaćena čitava stabljika.I krtola može biti zahvaćena, gde se na preseku vidi zaraženo tkivo mrke boje. Ako se ne reaguje na vreme i izvrši zaštita, štete mogu biti i do 100.

Ilustracija: krompir, foto: pixabay, autor: iilona
Ilustracija: krompir, foto: pixabay, autor: iilona

 

Za suzbijanje Phytophthore infestans, pre cvetanja, kada se stvore uslovi za razvoj bolesti mogu se upotrebiti: bakar hidroksid (Everest, Funguran OH, u kol. 1 -1,5 kg/ha) ili akt.m. mankozeb (Dithane M45, Mankogal 80, Mankosav, u konc. 0,25%) ili propineb (Antracol WP 70 u kol 1,5 -1,8 kg/ha). Za sledeća tretiranja, pre i posle cvetanja, upotrebiti jedan od preparata: akt.m. cimoksanil + mankozeb (Curzate M 68 WG, u kol. 2,5 kg/ha), akt.m. cimoksanil + bakar oksihlorid ( Curzate R 68 WG u kol. 3kg/ha), akt.m. metalaksil + mankozeb (Ridomil gold, Alijansa, u kol. 2,5 kg/ha), akt.m. cimoksanil + famoksadon (Equation pro -WG u kol 0,4 kg/ha), akt.m. azoksistrobin (Promesa, Queen, u konc 0,075%).