Kada je vreme za berbu šljiva

Ilustracija: Šljive, foto: Domaćinska kuća

Optimalni datum berbe šljiva određuje se na osnovu boje pokožice ploda, čvrstine mezokarpa ploda (penetrometrom), količine rastvorljivih suvih materija u soku (refraktometrom).

Vreme berbe šljive zavisi od namene plodova i vremena koje je neophodno da plodovi provedu u transportu, temperatura vazduha prilikom transporta i način transporta. Na vreme berbe utiču i sorta, podneblje i zemljište, položaj i nadmorska visina.
Postoje dva stepena zrelosti plodova šljiva, fiziološka i tehnološka zrelost. Plodovi šljiva u fiziološkoj zrelosti dostižu maksimalnu krupnoću, pokožica dobija karakterističnu boju, počinje da se obrazuje sloj za odvajanje između peteljke ploda i rodne grančice, prestaje priticanje hranljivih supstanci u plodove, a semenke posle stratifikovanja mogu da klijaju.

Ilustracija; šljive u gajbi, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija; šljive u gajbi, foto: Domaćinska kuća

Plodovi namenjeni za preradu (sušenje, rakija, sok, pekmez, marmelada) ostavljaju se duže na stablu, da što bolje sazru, odnosno beru se u tehnološkoj zrelosti. Tada plodovi šljiva sadrže najviše šećera i drugih hranljivih i aromatičnih supstanci, pa su sočni, mirišljavi i ukusni.
Plodovi namenjeni potrošnji u svežem stanju treba da su čvrsti, jedri i dovoljno zreli. Ako se plodovi šljive transportuju na udaljena tržišta, treba ih brati nešto pre potpune zrelosti, dok su čvrsti, radi izbegavanja oštećenja i povreda. Plodovi šljiva za upotrebu u svežem stanju, kao i za preradu u kompot i slatko, beru se pre tehnološke zrelosti.

Ako se sa berbom zakasni, prezreli plodovi otpadaju pre berbe, a oni koji ostanu na grani su po pravilu znatno lošijeg kvaliteta nego u tehnološkoj zrelosti. Poželjno je šljive brati u nekoliko mahova pošto svi plodovi na istom stablu ne sazrevaju istovremeno.
Plodove šljiva ne treba brati po vlažnom i kišovitom vremenu, već po suvom i lepom vremenu. Najpogodnije vreme za berbu je jutro (kad spadne rosa) i popodnevni časovi (pošto prođe najtopliji deo dana). Pri berbi plodova za stonu upotrebu treba početi od najnižih grana, pa postepeno ići ka vrhu krune. Da bi se sačuvao pepeljak, plodove valja brati direktno u ambalažu za isporuku. Obrane plodove u holandezima treba u voćnjaku pre transporta čuvati u hladovini, da ne bi došlo do njihovog pregrevanja i previranja.