Ovo morate znati pre nego što počnete sa berbom maline

Ilustracija: berba maline
Ilustracija: berba maline, foto: Marko Miladinović

Štetni mikroorganizmi prenose se na plod prljavim rukama.
Zato je neophodno ruke pre berbe prati sapunom, i po mogućnosti koristiti jednokratne rukavice pri berbi. Osim toga, ruke treba prati nakon svake pauze, upotrebe toaleta ili posle rukovanja sa zaraženim materijalom. Odeća i obuća berača mora
biti čista, a nakit i satove nije poželjno nositi.
Zdravlje berača – berač treba da bude edukovan i odgovoran za svoj posao. Osobe sa simptomima povraćanja, žutice i proliva ne smeju da rade. Ako je došlo do rana ili posekotina, treba ih prekriti vodootpornim zavojem.
Sanitarni objekti – toaleti – Za održavanje čistoće toaleta treba koristiti sredstva za održavanje higijene sanitarnih prostorija. Toaleti se moraju nalaziti u blizini parcele, ali ne u okolini izvora vode. U svakom momentu mora biti dovoljno toalet papira, čiste vode i sapuna. 

Pravilno korišćenje opreme za berbu – Pre i nakon korišćenja gajbice treba temeljno očistiti, odnosno oprati i dezinfikovati. Oštećene gajbice koje higijenski ne mogu da se održavaju treba baciti.

Transport ubranog voća – Ako postoji mogućnost, za transport ubranog voća treba koristiti vozilo koje je za to namenjeno. Pre i posle transporta, vozilo se treba temeljno oprati.