Kako hraniti krave u letnjem periodu

Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

U letnjem periodu,  preporučljivo je da se krave držane u stajama primarno hrane pokošenom zelenom masom. Ovakav izbor hrane bitan je, jer ako se hrana zasniva više na silaži ,senu i senaži,  postoji realni problem lošeg uticaja suvog obroka. Naime,  pomenuta kabasta hraniva svojom preteranom upotrebom mogu da snize nivo suve materijeu obroku na ispod 45-50 %, koliko je neophodno za korisno dejstvo ishrane.

Na suvoću obroka posebno negativno utiče veća upotreba koncentrata, koja se srazmerno povećava od proizvodnih osobina visokomlečnih grla. Krave sa većom proizvodnjom konzumiraju znatno više koncentrata.

Postojeći problem se rešava uključivanjem hraniva voluminoznog tipa, odnosno onih sa većim sadržajem vlage kao što je treber, nakvačeni suvi repin rezanac, surutka, melasa šećerne repe i sl. U tehnički opremljenijim uslovima, ukoliko se javi potreba za povećanjem vlažnosti u hrani, može se prema proceni dodati određena količina vode u miks prikolice i tako kompletirani i balansirani obrok distribuirati muznim grlima u objektu.