Šta uraditi ako je čokot u stanju šoka

Ilustracija: vinograd, foto: Dejan Davidović
Ilustracija: vinograd, foto: Dejan Davidović

Pošto se vremenske prilike menjaju iz godine u godinu, tako i saveti i preporuke takođe prate promene. Jaki udari vetra i oluje koje su sve češće, uzrokuju oštećenja na brzorastućim loznim kalemovima, a najčešće se pojavljuju u kasno proleće i rano leto. U ovom periodu biljke vinove loze još su nežne pa se lako lome usled jakog vetra.

Kasnije u sezoni kada izdanci već „sazru“ ređe se oštećuje biljka, ali zato više strada list. Teško oštećenje lastara i lista smanjuje fotosintezu čime se direktno narušava kvalitet grozda, ali i celog čokota. Biljke koje su oštećene izumreće na mestu loma. Pravilna nega vinograda nakon vremenskih nepogoda uključuje nekoliko koraka.

Ads code goes here

Kako je čokot u stanju šoka potrebno mu je pomoći da prebrodi ovo stresno stanje. Savetujemo da se obavi tretman biostimulatorima. Biostimulatori koji su 100% biljnog porekla i dobijeni procesom bakterijske fermentacije pomažu biljkama da prebrode stres i nepovoljne vremenske neprilike.

Osim aplikacije biostimulatora, preporučuje se i folijarni tretman đubrivima koja sadrže osim makroelemenata i mikronutrijente. Takođe primena sistemičnih fungicida u skladu sa preproukama prognozno-izveštajne službe preporuka je koja je neizostavna u ovakvim godinama. Ne preporučuje se skidanje sve zelene lisne mase jer biljka doživljava još veći šok. Bez zelene lisne mase nema organa preko kojih se vrši transpiracija, a kako sledi leto i visoke temperature bez transpiracije čokot može doživeti toplotni udar. Osim toga, kretanjem sokova čokot će se orijentisati na ubrzani rast zelene mase što će rezultovati pojavom velikog broja jalovih lastara.