Vodite više računa o muznim kravama

Ilustracija: Farma krava u Barajevu, foto: Goran Đaković
Ilustracija: Farma krava u Barajevu, foto: Goran Đaković

Muzna grla su žive fabrike, opterećene konstantnim pritiskom za što većim proizvodnim rezultatima, sa minimalnim ulaganjima. Selekcijski i proizvodni programi jednim delom povećavaju proizvodnju na uštrb zdravlja krava. Genetski potencijal grla iskorišćava se do maksimuma, a u prvi plan stavlja se rezultat, proizvodnja, odnosno količina mleka. Silni pravilnici, zakoni i uredbe o zaštiti i dobrobiti životinja nažalost na mnogim farmama i štalama su samo slova na papiru. U takvim uslovima i pritiscima proizvodnje na većini farmi krave i 365 dana ostaju samo u stajama zatvorene, bez izlaska napolje, na livade ili pašnjak.

Temperatura preko 30 °C, zagušljivo bez strujanja vazduha, vezane, boks dovoljan samo da se okrenu, betonski pod, kombinacija slame i izmeta, privlači na stotine insekata, zaglušujuća buka mehanizacije za  hrane, voda ustajala, pretopla… na mnogim farmama i štalama na žalost ovako izgledaju uslovi držanja krava.

Na sve to ako se doda činjenica koliki napor podnosi organizam krava, za jedan litar mleka kroz vime minimalno mora da procirkuliše 500 litara krvi, stres postaje konstantna pojava krava. To se odrazi prvo na zdravlje, proizvodne količine mleka i na kraju farmerovu zaradu. Dobri higijenski i mikroklimatski uslovi u farmi, osiguran pristupu mikrobiološki ispravnoj hrani i vodi, dovoljno prostora za kretanje uveliko smanjuju stres kod krava, povećava se proizvodnja, a ispunjavaju se i osnovni postulati dobre prakse dobrobiti i zaštiti životinja.