Kako prepoznati toplotni stes i šta uraditi

ajevo, foto: Domaćinska kuća
ajevo, foto: Domaćinska kuća

I ove godine smo se srećemo sa izuzetno toplim letnjim periodom u kome imamo ekstremno visoke temperature,  što se negativno odražava na opšte zdravstveno stanje mlečnih grla (Toplotni stres ),  i dovodi do drastičnog pada mlečnosti u pojedinim zapatima.
Visoke temperature kao i loši uslovi držanja životinja u neodgovarajućim objektima čiji su nedostaci najizraženiji upravo u danima kada je temperatura vazduha u naglom porastu dovode do toplotnog udara-stresa kod životinja.

Simtomi toplotnog stresa su : dahtanje životinje ( ubrzano i plitko diše ), ubrzan puls ,životinja ima povišenu telesnu temperaturu, smanjeno konzumiranje hrane u toplijem periodu dana, nesiguran hod, uplašen pogled, povećane zahteve za pijaćom vodom, uplašen pogled.

Ilustracija: krave, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: krave, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Ako dođe do pojave ovih simtoma odmah u što kraćem roku životinju izdvojiti pod nadštrešnicu ili u neku drugu hladovinu, obezbediti dovoljne količine kvalitetne pijeće   vode za napoj koja je životinji stalno dostupna. Tuširati životinju sa umereno hladnom vodom 5 do 10 minuta jednom do dva puta na sat kako bi došlo do smanjenja telesne temperature.
Ukoliko ne dođe do povlačenja siptoma nakon preduzetih navedenih radnji treba konsultovati veterinara.
Da bi smoi sprečili toplotni stres potrebno je preduzeti oderđene preventivne mere a to su:

 • Zbog smanjenog apetita životinje hraniti energetski sadržajnijim, lakše svarljivijim obrokom u toku hladnijeg doba dana (veći deo obroka davati u ranim jutarnjim i kasnim
  večernjim satima).
 • Preporučljivo je obrok , po mogućnosti, bazirati na kukuruznoj silaži.
 • Izgraditi nadstrešnice u ispustima.
 • Obezbeđiti ispuste za slobodno kretanje životinjama 24 časa dnevno, snabdevene pojilicama sa kvalitetnom pijaćom vodom dostupnom svim grlima.
 • Smanjiti broj grla po jedinici površine u gusto naseljenim stajama (posebno u stajama sa  vezanim sistemom).
 • Na krovovima obezbediti veći broj otvora.
 • Otvoriti sve postojeće prozore i vrata na objektu vodeći računa da se ne stvori promaja.
 • Ugraditi ventilatore, jer u letnjim mesecima kad su temperature jako visoke često nije dovoljna samo prirodna ventilacija.
 • Zbog obilnijeg znojenja i češćeg mokrenja povećano je izlučivanje mineralnih materija te je potrebno povećati unos minerala K,Na,Mg. državati ležište suvo i čisto.
 • Održavati higijenu grla
 • Prilikom izgradnje novih objekata voditi računa o zootehničkim normama čija primena garantuje obezbeđivanje što boljih zoohigijenskih uslova koji su neophodni za održavanje
  zdravlja i produktivnosti grla. -Hraniti životinje u hladovini.
 • Zbog smanjenog apetita životinje hraniti energetski sadržajnijim, lakše svarljivijim obrokom u toku hladnijeg doba dana (veći deo obroka davati u ranim jutarnjim i kasnim
  večernjim satima).