Kako odrediti broj sadnica po hektaru

Ilustracija: sadnja leske, foto: I.A.
Ilustracija: sadnja leske, foto: I.A.

Razmak između sadnica takođe treba odrediti u godini pre sadnje, kako bi se obezbedi adekvatan broj sadnica. Razmak između redova zavisi od mehanizacije koja će se koristiti i naslona koji će se eventualno postavljati ako je upitanju podizanje zasada koji zahtevaju  naslone.
Mora se imati u vidu širina priključnih mašina za obradu,zaštiti- prskanje i berbu. Ukupan broj potrebnih sadnica za sadnu površinu izračunava se pomoću obrasca:

KOLIČINA SADNICA = POVRŠINA PARCELE____ : RAZMAK IZMEĐU SADNICA RAZMAK IZMEĐU REDOVA
Po Pravilniku MPŠV za podizanje zasada voćaka, hmelja i vinove loze u sledećoj tabeli dati su min i madž broja  koje se proporučuju i prihvataju prilikom konkurisanja.

Ads code goes here

VOĆNA VRSTA Min br. sadnica/ha Max br. sadnica/ha
Jabuka na generativnoj podlozi 400 1000
Kruška na generativnoj podlozi 800 1600 dunja 600 1200
Šljiva na generativnoj podlozi   400 1500
Oblačinska višnja 800 2500