Junetina ide za Tursku

Ilustracija: meso, foto: pixabay.com, autor:
Ilustracija: meso, foto: pixabay.com,

Uprkos problemima koje ima sa svinjskim mesom ministarstvo poljoprivrede i dalje nastavlja da ugovara tržišta za plasman junećeg mesa u inostranstvo. Stočari u Sremu pozitivno komentarišu ponovno aktiviranje Srem Šida za tržište Turske. Nadaju se da će se saradnja intenzivirati i da će se plasman robe ostavriti upravo na tom tržištu.

S druge strane Turci ističu zadovoljstvo saradnjom i žele da se nastavi distribucija junetine iz Srbije. Ministarstvo poljoprivrede konstantno pregovara i traži kontakte kako bi naši proizvodi poput junetine bili plasirani na tržišta širom sveta a u cilju povećanja dobiti kako za državu tako i pre svega za poljoprivrednika.

Izvoz novog kontingenta goveđeg mesa koji uskoro kreće ka Turskoj iz mesne industrije Srem Šid samo je najava veće saradnje sa turskom ističu u Srem Šidu. Kapacitete za ovaj posao šidska industrija mesa svakako ima. Ovoga puta na dnevnoj bazi obrađuje se do 200 goveda i biće ukupno isporučeno meso obrađeno sa oko 800 grla goveda.

Sa Turskom je dogovorena kvota od 7.000 tona bescarinskog izvoza dok je prema Kini na redu da se isporuči 4.000 tona ove vrste mesa. Poljoprivrednici koji se bave uzgojem junadi nadaju se izvozu od kojeg očekuju da će i cena mesa biti veća.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uveren je da će cena tovne junadi rasti u narednom periodu, jer postoji povećana tražnja na svetskom tržištu za goveđim mesom. Srbija je pored Turske dogovorila izvoz junetine i na još neka do sada nekorišćena tržišta a koja imaju potražnju za ovom vrstom mesa.

Izvoz goveđeg mesa i u Kinu otvara novo tržište a kako je i sam ministar istakao pored klaničara biće zadovoljni i poljoprivredni proizvođači jer se očekuje skok cene mesa u tovu.