Kako suša utiče na papriku

Ilustracija: paprika u plastenicima,foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: paprika u plastenicima,foto: Domaćinska kuća

Učestale visoke temperature proteklih dana na teritoriji Srbije imaće uticaj na smanjenje prinosa povrtarskih kultura, gde nema dovoljno vode. Paprika je kultura koja zauzima značajne površine na području pomoravskog okruga, ali bez navodnjavanja je nemoguća uspešna proizvodnja ovog povrća. U odnosu na nadzemni deo parika ima slabo razvijen korenov sistem i zahteva intenzivno navodnjavanje. Zalivni režim može se primenjivati prema vlažnosti zemljišta, gde je neophodno za papriku 70-80% od PVK.

Problemi sa  nedostatkom vlage uočljivi su posle rasađivanja u fazi cvetanja i formiranja plodova.

Ilustracija: paprika u plastenicima, foto: S.K
Ilustracija: paprika u plastenicima, foto: S.K

Usled nedostatka vode u fazi cvetanja i plodonošenja, dolazi do opadanja cvetova i tek formiranih plodova. Ne treba preterivati i sa prevlaživanjem jer biljke počinju da žute, a takođe može doći i do opadanja cvetova i lišća. Sa porastom i formiranjem plodova, povećavaju se i potrebe za vodom. Dnevne potrebe za vodom su 3,5-4 mm, a u fazi najvećih potreba preko 6 mm. U našim agroekološkim uslovima potrebe za vodom kod paprike su 530-630 mm. Na lakšim zemljištima papriku zalivati češće, većim količinama vode, dok na
težim zemljištima zalivanje obavljati ređe. Suočeni smo s velikim problemima (zalivanje hladnom vodom), kod paprike je vrlo važna i temperatura vode za navodnjavanje. Prinosi se znatno uvećavaju navodnjavanjem vodom temperature 20-22 °C.

Broj zalivanja tokom vegetacije zavisi od: količine, rasporeda padavina i kapaciteta zemljišta za lakopristupačnu vodu, kao i faze razvoja biljke. Za dobru snabdevenost zemljišta vodom navodnjavanja bi trebalo izvoditi u  zavisnosti od temperature, padavina, faze razvoja biljaka primenjivati svakih 7–10 dana tokom vegetacije sa zalivnom normom od 20–40 l/m2.

Naši povrtari papriku navodnjavaju najčešće: Sistemom „kap po kap“ sa prihranom (vodotopiva đubriva), veštačkom kišom, brazdama i potapanjem (tradicionalni način).