Šta raditi da ne dođe do mastitisa

Ilustracija: Farma krava,foto_ Domaćinska kuća
Ilustracija: Farma krava,foto_ Domaćinska kuća

Nehigijenski način držanja životinja je jedan od značajnijih faktora za nastajanje zaraznih mastitisa. Većina faktora , kao što su mračne i nedovoljno provetrene štale, prljava prostirka i nečista koža životinja, kao i prljave ruke muzača su čest povod za nastajanje mastitisa. Iste posledice za nastajanje mastitisa može imati i neredovna muža, a naročito nepotpuno izmuzivanje.

Pre početka muže vime se pere čistom mlakom vodom i suši čistom krpom ili papirnim ubrusom, uradi se predmužna proba na crnoj podlozi u posudi sa duplim dnom, a po završenoj muži sise se dezinfikuju sredstvom za sprečavanje prodiranja mikroorganizama kroz sisni kanal u četvrt vimena.

Ilustracija: krave, foto: S.K.
Ilustracija: krave, foto: S.K.

Sam postupak muže ( gruba muža ), odnosno tehnika muže može prouzrokovati povrede na koži vimena i time omogućiti prodor mikroorganizama u vime. Ako je, i pored primene preventivnih mera pri muži, došlo do pojave mastitisa, tada je potrebno po mogućnosti bolesnu životinju ukloniti od drugih krava i obaviti čišćenje i dezinfekciju ležišta gde je boravila bolesna životinja. Muzu se najpre zdrave četvrti ,a zatim bolesne. Ako se u jednoj štali nalaze zdrave i bolesne životinje, trebalo bi prvo da se muzu najpre zdrava grla, a zatim bolesn.

Posle muže treba ruke dobro oprati i dezinfikovati.

Mastitis je kriv za 70% svih gubitaka u proizvodnji mleka. Šteta se primećuje kroz:

-smanjenu proizvodnju mleka u vimenu,

-propadanje pojedinih četvrti ili celog vimena pa se krave prevremeno isključuju iz proizvodnje,

-uginuće bolesnih krava,

-velike troškove lečenja upala vimena, a time se poskupljuje prozvodnja mleka,

-neupotrebljivost mleka za ishranu i industrijsku preradu za vreme upala (štetno je za zdravlje ljudi jer sadrži različite mikroorganizme i njihove toksine).