Kako sačuvati krompir od ove štetočine

Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,
Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je štetočina koja preti našim poljima zasejanim krompirom, a veoma teško ga je iskoreniti. Zato je važno da se proizvođači upoznaju sa ovom ekonomski značajnom štetočinom krompir,  kako bi mogli pravovremeno i adekvatno da je suzbiju.

Leptir je smeđe žute boje sa dugim resama na zadnjim krilima koja imaju sjajno ljubičasti preliv. Jaja su biserno bele boje položena uglavnom na naličju lista ili na krtolama u blizini okca. Gusenica, kada se ispili, je belkaste boje, veličine oko 1 mm, a kasnije ako se hrani tkivom lista ili stabla zelenkaste boje, a sivo ljubičaste boje ako se hrani krtolama. Potpuno razvijena gusenica je veličine 12 mm.

ištu, foto: Svetlana Kovačević
ištu, foto: Svetlana Kovačević

Glavni domaćin moljca krompira je krompir, ali ova štetočina može da oštećuje i paradajz, plavi paradajz, duvan i korove iz familije pomoćnica Solanaceae (Datura stramonium, Solanum nigrum).
Moljac oštećuje cimu krompira, mada veće štete nanosi krtolama krompira. Optimalna temperatura za razvoj štetočine je od 27–35 °C, ženka polaže 50–200 jaja, a u našim uslovima ima 5–7 generacija.
Preventivne mere za suzbijanje krompirovog moljca:

  • Uklanjanje biljnih ostataka u polju
  • Stroga higijena skladišnog prostora za krompir
  • Uskladištenje nezaraženih krtola
  • Suzbijanje krompirovog moljca u skladištu daje zadovoljavajuće rezultate, bilo da se izvodi mehaničkim uništavanjzaraženih krtola, zatim prekrivanjem peskom ili dezinsekcijom skladišnog prostora.
  • Na krompiru u polju za zaštitu se koriste sistemici (baza alfametrin, deltametrin,…), koji opasnost od krompirovog moljca svode na najmanju moguću meru.