Šta ako se pojavi krv u mleku

Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Neposredno posle telenja, često se kod krava i junica javlja krvavo mleko koje nastaje zbog propustljivosti krvnih kapilara u vimenu (haemorrhagia per diasepin). Kod ovakvih slučajeva, treba da se preduzmu sledeće mere kako bi došlo do normalizacije u sekreciji mleka:

  • Potrebno je da životinje miruju
  • Ne davati ţivotinjama koncentrovana hraniva do normalizacije stanja
  • Poseban oprez i neţnost prilikom muţe, zbog propustljivosti krvnih kapilara
  • Hladni oblozi, može led umotan u krpe
  • Laksansi su od koristi
  • Upotreba vitamina C, kortikosteroida i preparata na bazi kalcijuma Ca (od strane stručnih lica)
  • Preventivna upotreba antibiotika
  • Nikako ne masirati vime

Krv nestaje u mleku za dva do tri dana.