Ako se zamrznu pesticidi, da li se koriste sledeće godine

Kako rukovati sa herbicidima, insekticidima i fungicidima i ostalim SZB koji su ostali iz prethodne sezone? Ako se zamrznu pesticidi, hoće li se i dalje moći koristiti naredne godine?

Prvo što trebamo uradite je proverai oznake proizvoda za preporuke za skladištenje i sva upozorenja protiv smrzavanja. Većina tečnih pesticida može se sigurno skladištiti između 5 i 33 °C. Ako se tečni pesticid zamrzne, može biti manje efikasan. Korišćenjem degradiranog pesticida iduće godine potrošićete svoje vreme, a efekat  istog će izostati. Sastav pesticida čine aktivne i neaktivne komponente. Aktivni sastojak je ono što ubija štetočinu. Neaktivni sastojci uključuju nosače ili emulgatore koji čine pesticid efikasnijim. Zbog samog sastava pesticida, tačka smrzavanja mnogih tečnih pesticida je niža od 0 °C.

Kada se tečni pesticid zamrzne, aktivni sastojci se mogu odvojiti od emulgatora, uzrokujući da emulgatori postanu neaktivni, krstalizuju i koaguliraju, razbijajući izvorni proizvod, te umanjujući njegovu efikasnost. Ako su zamrznuti, neki pesticidi se mogu prirodno odmrznuti na sobnoj temperaturi, ali nikada s plamenom ili toplotom. Proverite da li je ambalaža oštećena, na njoj ne sme biti nikakvih pukotina. Nakon odmrzavanja posudu okrećite i protresite kako bi se sadržaj ponovno sjedinio. Ako su kristali i dalje prisutni nakon odmrzavanja, pesticid se ne sme koristiti jer će biti neefikasan. Umesto toga, pravilno ga uskladištite prema uputstvu na etiketi. Što se tiče praškastih i granularnih formulacija, generalno  na njih ne utiču niske temperature. Međutim, vlaga može uzrokovati stvrdnjavanje koje može smanjiti efikasnost. Proizvodi formulisani u vodotopivim pakovanjima ne smeju se zamrzavati jer će postati krti i otvoriti se. Uopštene preporuke skladištenja najviše se odnose na sledeće:

  • nemojte skladištiti pesticide u blizini toplote, iskri ili otvorenog plamena
  • Izbegavajte kontaminaciju drugih pesticida, vode, hrane ili đubriva.
  • skladišta držati čvrsto zatvorene na hladnom, zaključanom, dobro prozračenom mestu, daleko od dece i kućnih ljubimaca.
  • čuvajte samo u originalnim pakovanjima.

Ako se podaci o skladištenju ne mogu naći na nalepnici, obratite se proizvođaču pesticida.