Kako se određuje zrelost pomoću pokožice

ilustracija: sorte breskve, foto: S.K.
ilustracija: sorte breskve, foto: S.K.

Jedan od vrlo važnih činilaca za optimalan rok berbe voćaka jeste određivanje pravog momenta za ubiranje roda, a promena boje pokožice plodova je itekako značajan pokazatelj, jer su nijanse boje plodova u visokoj korelaciji sa zrelošću istih.
Boja pokožice zavisi od prisustva pigmenta hlorofila, karotinoida, antocijana i drugih. U nezrelim plodovima, gde je više kisela sredina antocijani su crvene boje, dok u zrelim, koji predstavljaju alkalnu sredinu antocijani prelaze u plavu boju. Hlorofili se zrenjem ploda transformišu u karotinoide i karotene, te se osnovna boja pokožice menja od zelene do raznih nijansi žute boje.
Promena boje pokožice ploda može da se prati vizuelno ( na osnovu iskustva i prakse na terenu), ali i uz pomoć tablice boja. Sama ocena na osnovu tablice boja ( koje se prave za određeno područje i određenu sortu) je višestruko pouzdanija. Upoređivanjem boja u ovim tablicama i boja plodova u prirodi, određuje se vreme početka berbe.

Ilustracija: breskve u hladnjači
Ilustracija: breskve u hladnjači, foto: Svetlana Kovačević

Međutim, trebalo bi imati u vidu da je boja pokožice plodova dosta varijabilna pri istoj zrelosti, što u nekim slučajevima otežava njeno korišćenje za precizno utvrđivanje optimalnog roka berbe.
U zasadima voćaka, posebno kod jabuke, na promenu intenziteta boje ploda mogu da utiču razni činioci kao što su: podloga, ekspozicija stabla i ploda, starost voćke, veličina lisne površine, uslovi ishrane, način održavanja zemljišta, primenjeni pesticidi, upotreba i delovanje fitohormona i dr.
Intenzitet dopunske pokrovne boje ploda se takođe može koristiti kao pokazatelj stepena zrelosti ploda. Tako na primer za sortu jabuke jonatan u Švajcarskoj su napravljene tablice za promenu dopunske boje od mrkocrvene u intenzivnocrvenu nijansu, pri kojoj bi trebalo početi sa berbom ove sorte.
Ipak, najobjektivnije određivanje obojenosti ploda je moguće primenom spektrofotometra i sličnih uređaja. Nezgodno je što su ovakvi aparati relativno skupi i retko se koriste u široj voćarskoj praksi.
Takođe, u savremenim mašinama za klasiranje ( na primer jabuke i tropskog voća- limuna, pomoranDže) postoje ugrađeni senzori koji sortiraju plodove na osnovu intenziteta boje, odnosno stepena zrelosti ploda.