Nega zasada kupine posle berbe

Ilustracija: Zasad kupine, foto J.S
Ilustracija: Zasad kupine, foto J.S

Budući da je kupina kao voćna vrsta višegodišnja kultura, od primenjenih agrotehničkih mera zavisi prinos, kvalitet kao i vek eksploatacije koje je 12-17 godina.

Kupini nakon berbe potrebno je posvetiti punu pažnju, s obzirom da od toga zavisi rod u narednoj godini. Kupina rađa na dvogodišnjim izdancima na kojima se iz pupoljka u pazuhu listova obrazuju rodne grančice koje cvetaju i donose rod, nakon toga počinju da se suše.

Ilustracija: kupine, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: kupine, foto: Domaćinska kuća

Njihovim pravovremenim uklanjanjem direktno se utiče na bolji razvoj jednogodišnjih izdanaka kao diferencijaciju rodnih pupoljaka i pripremu celokupnog zasada za period zimskog mirovanja. Nakon završene berbe dvogodišnj izdanci su završili svoju funkciju a ujedno su najviše izloženi napadu prouzrokovča bolesti i štetnih insekata. Uklanjanjem izrođenih izdanaka kao i proređivanjem jednogodišnjih preostali izdanci dobijaju bolju osvetljenosti, veće provetravanje i više količine vode i hrane, a ujedno mogućnost zaraze se svodi na najmanju moguću meru.

Jesenjem đubrenju i osnovnoj obradi zemljišta, takođe treba  posvetiti pažnju, budući da kupina ima korenov sistem koji sa pruža najviše na dubini nešto većoj od oraničnog sloja kao prilične potrebe za hranljivim materijama.

Đubrenje kupinjaka može se obaviti organskim đubrivima 25-40 t/ha, najbolje dobro zgoreo stajnjak i mineralnim đubrivima nekim od kompleksnih NPK kombinacija u količini od 400-500 kg/ha. Najbolje je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta u zasadu kupine sa preporukom za đubrenje, koje se treba pridržavati.