Ovo trebate znati ako se bavite ovčarstvom

Ilustracija: Farma ovaca u Českoj
Ilustracija: Farma ovaca u Českoj

Bez obzira na motive koji stoje iza želje da se bavimo ovčarstvom, za uspešnu proizvodnju važe ista pravila, a to su:

 1. pravilan izbor smera i sistema proizvodnje
 2. kontrolisana proizvodnja
 3. usavršavanje tehnike gajenja
 4. humano postupanje sa životinjama

Najčešće greške koje prave odgajivači ovaca su rezultat samovolje i ne uvažavanja mišljenja i preporuka stručnjaka, a ogledaju se u sledećem:

 1. odsustvo jasnog cilja proizvodnje
 2. stihijsko odvijanje proizvodnje
 3. zablude oko realnog kvaliteta sopstvenih grla
 4. nedostatak proizvodne evidencije
 5. odsustvo želje za usavršavanjem
 6. loš marketing

Da bi farmer ostvario visoku proizvodnju po grlu mora da obezbedi nekoliko uslova:

 1. genetski potencijal ovaca
 2. visoka koncepcija (140-160%)
 3. niska stopa uginuća jagnjadi (ispod 8%)
 4. dobar kvalitet proizvoda (meso, mleko, vuna)
 5. duže vreme korišćenja ovaca u priplodu

Prvi uslov je kvalitet ovaca koje gajimo i njihov genetski potencijal. Ovde se često greši i misli da nabavkom dobre rase rešavamo sve i stavljamo tačku na dalju brigu o uspehu proizvodnje. Rasa je samo genetski potencijal, i ona će ispoljiti svoj potencijal onoliko koliko mi budemo sposobni da upravljamo njome. Sve zavisi od nas i našeg znanja, a sa time u vezi je i naša zarada kao krajnji cilj proizvodnje.

Drugu polovinu faktora čine ne baš lako opipljivi uticaji. Moramo da sakupljamo informacije o tržištu, da sagledavamo resurse sa kojima raspolažemo i koji su nam potrebni, da planiramo proizvodnju i razvijamo strategiju marketinga kako bi naša roba imala bolju cenu, a naša farma poslovala sa dobitkom.