Šta je obavezno u voćnjaku u ovom periodu

Ilustracija: Stablo šljive i plodovi, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Stablo šljive i plodovi, foto: Domaćinska kuća

Ovo je pravi momenat za planiranje radova u voćnjaku, u cilju pripreme biljaka za predstojeću zimu i smanjenja infektivnog potencijala, prezimljujućih bolesti i štetočina za sledeću godinu.

Primenom svih raspoloživih higijensko sanitarnih mera potrebno je srediti i počistiti zasade, a nakon toga obaviti nezamenjivo jesenje plavo prskanje voća. Za jesenje prskanje koriste se bakarni preparati, iz kojih oslobođeni bakarni joni imaju bakaricidno i fungicidno delovanje.

Ads code goes here

Ovim prskanjem vršimo zaštititu zasada od brojnih patogena koji prezimljuju na kori i u pukotinama kore, rak–ranama, mumificiranim plodovima, neposredno ispod same površine zemlje i sl. U ovu svrhu koristite se gornje koncentracije bakarnih preparata navedenih upustvom.
Prodiranje patogena u voćke neminovno dovodi do slabljenja njene snage, manjeg roda u narednoj vegetaciji, a samim tim do smanjenja vitalnosti i dužine eksploatacije zasada.

Ilustracija: Zaštita
Ilustracija: Zaštita, foto: Domaćinska kuća

Prskanje se može obaviti od momenta kada počne opadanje lišća jer već tada ima dovoljno ranica da se preko njih ostvari infekcija dovoljno jaka da prouzrokuje štete na voćkama. Ukoliko nastupi period vlažnog vremena i temperature iznad 0°C prskanje ponoviti kada opadne skoro sav list. Ovo važi za zasade u kojima je prisutna smolotočina i drugi simptomi propadanja tkiva.

Voćke treba kvalitetno okupati uz utrošak vode od 1200 do 1500 l / ha, tako da tečnost dospe do svake ranice, da sklizne do korenovog vrata voćke i same površine zemlje.

Prskanje bakarnim preparatima od početka opadanja lista pa do kretanja vegetacije u proleće predstavlja polaznu i osnovnu meru u zaštiti koštičavog voća. Ovakva zaštita je osnov dobrog i kvalitetnog prinosa , dobre vitalnosti i dugovečnosti voćnjaka.

Propust učinjen izostavljanjem ili ne kvalitetnim izvođenjem jesenjeg plavog prskanja koštičavog voća ne može se korigovati u proleće.
Jesenje plavo prskanje je korisno i potrebno i u zasadima jabučastog voća.