Bespovratna pomoć za žene

Ilustracija: Marijana Kovačić, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Marijana Kovačić, foto: Domaćinska kuća

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana, odnosno udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnsoti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnsoti polova u AP Vojvodini.

Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu 5.000.000,00 dinara.

Ads code goes here

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju sva udruženja sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu ciljeve Konkursa.

Podnosilac može podneti samo jednu prijavu, a iznos  traženih sredstaava ne može biti veći od 400.000,00 dinara.

Rok za podnosšenje prijava je 31. 10. 2019. godine.

Sva dodatna pitanja u vezi Konkursa mogu se dobiti pozivom na broj 021/452 – 320.

Tekst konkursa  može se pogledati na veb stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.