Čime se suzbijaju štetočine uljane repice

Ilustracija; uljana repica, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija; uljana repica, foto: Svetlana Kovačević

Repičina lisna osa (Athalia rosae) ima 3 generacije godišnje i prezimljava kao pagusenica u zemljištu. Prva generacija najmanje je štetna jer se održava na korovskim biljkama dok druga i treća prave ozbiljne probleme. Jesenja ishrana pagusenica traje do kraja septembra i početak oktobra, nakon toga pagusenica odlazi u zemljište na prezimljavanje. Kritična vrednost kada treba vršiti suzbijanje je kada se vizuelnim pregledom ustanovi prisustvo jedne pagusenice po biljci.

Insekticidni tretman izvesti preparatom Pyrinex Super (hlorpirifos 400 g/l + bifentrin 20 g/l) u dozi od 0.4-0.5 l/ha.

Preporuka da poljoprivredni proizvođači obiđu svoje parcele u cilju registrovanja  štetočina kako bi tretman izvršili blagovremeno.