Da život žena na selu bude bolji

[rank_math_breadcrumb]
Ilustracija: sa jedne od radionica, foto: Opština Raška
Ilustracija: sa jedne od radionica, foto: Opština Raška

U saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i agencijom UN Woman,  Komisija za unapređivanje rodne ravnopravnosti realizuje projekat „Da život žene na selu bude bolji!“ , u vrednosti od  500.000,00 dinara.

Projekt ima za cilj utvrđivanje najvećih prepreka pristupu žena koje žive na selu,  zdravstvenim i drugim uslugama, otkrivanje glavnih problema koji ih onemogućavaju da ostvare kvalitetnije uslove života, a da se zatim na osnovu tih saznanja i formulisanje preporuka za rešavanje  utvrđenih problema. Kroz realizaciju projekta  i obilaskom sedam Mesnih zajednica  razgovaralo se  sa preko 100 žena. Razgovor na temu subvencija u oblasti poljoprivrede na lokalnom i republičkom nivou, vodila je Milena Savić, diplomirani inženjer poljoprivrede i odbornica u SO Raška.

Ads code goes here

Najčešća pitanja bila su vezana za registarciju samog poljoprivrednog gazdinstva, potrebnu dokumentaciju i tumačenje pravilnika. Na ovaj način se radi  na unapređivanju kvaliteta života žena u ruralnim područjima i smanjenju siromaštva, ravnopravniji udeo u raspodeli dohotka i ekonomoskih mogućnosti, kao i njihov pravedniji društveni položaj.

Statističkom obradom podataka  dobiće se rezultati istraživanja koji će biti predstavljeni u brošuri na završnoj konferenciji koju će otvoriti predsednik Opštine Raška, Ignjat Rakitić.

Projekat je podrzan od strane opstine Raška