Kada se dezinfikuje pupak kod teladi

Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.
Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.

Ovom merom kod teladi se sprečava infekcija pupka u 70 do 80 % slučajeva. Smrtnost teladi kod kojih je izostavljena dezinfekcija pupka iznosila je 18 %, dok je smrtnost teladi kod kojih je izvršena dezinfekcija bila oko 7%.

Dezinfekcija pupka obavlja se odmah nakon što majka oliže tele ili ga proizvođač okupa. Najpre se istisne eventualna zaostala krv iz pupčane vrpce a potom sipa povidon jod koji se potisne ka pupčanom otvoru i lagano masira. Nakon 24 sata, ako pupčana vrpca nije potpuno suva, treba obaviti drugu dezinfeciju. Izostavljanje dezinfekcije predstavlja rizik za pojavu pupčanog bruha kod većeg broja teladi.