Da li se suzbija varoa u ovom mesecu

Ilustracija: Pčelina porodice Mijajlović foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Pčelina porodice Mijajlović foto: Domaćinska kuća

Postoje u našoj pčelarskoj javnosti pa i u stručnoj literaturi podeljena mišljenja o tome da li treba ma šta raditi na suzbijanju varoe u ovom mesecu. Jedni zagovaraju da je to nužnost,  jer svu zaostalu varou možemo sada efikasno uništiti jer nema legla i sva je varoa na pčelama odakle se najlakše obara, a klimatski uslovi postoje. Drugi pak smatraju da je sve urađeno u prethodnim mesecima i sada možemo samo da ometamo pčele.
Kada se neko suoči sa takvom lepezom raznovrsnih mišljenja i ocena, veoma mu je teško da zauzme sopstveni stav. Ispravan način za to je da se sistematski, temeljno i celovito prouči ono što su naši i strani, pre svega istraživači i praktičari uradili i do kakvih su rezultata došli.
Ako se osvrnemo na one koji uporno tragaju i uporno na svojim pčelinjacima uništavaju varou, možemo na brojnim primerima konstatovati sledeće: Košnice tretirane oksalnom kiselinom u ovom mesecu izimele su bez ovog parazita i imale izvanredan prolećni razvoj ako je sve ostalo bilo u redu. Takođe, košnice tretirane u ovom mesecu Apitolom, imale su izvanredan prolećni razvoj. Nije uputno tretirati u ovom mesecu dimnim sredstvima jer su pčele u klubetu i efekat je slabiji od očekivanog.