Koje se seme koristi za organsku proizvodnju

Ilustracija: senme paprike iz Velike Plane
Ilustracija: senme paprike iz Velike Plane

Seme, rasad i sadni materijal koji se upotrebljava u organskoj proizvodnji mora biti proizveden metodama organske proizvodnje odnosno mora imati sertifikat.

Ukoliko na tržištu ne postoji sertifikovano seme, rasad i sadni materijal, moguće je, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, koristiti seme iz konvencionalne proizvodnje koje nije hemijski tretirano.
Seme, rasad i sadni materijal ne sme voditi poreklo od genetski modifikovanih biljaka.

  1. Prednost prilikom izbora sorti bilja imaju domaće autohtone sorte, prilagođene lokalnim agroekološkim uslovima, kao i sorte tolerantne na prouzrokovače bolesti i štetočina.
  2. Proizvodnja semena, rasada i sadnog materijala metodama organske proizvodnje se prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede i ovlašćenoj sertifikacionoj organizaciji.
  • Za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta u organskoj proizvodnji koriste se organska, mineralna i mikrobiološka đubriva.
  • Sredstva koja se koriste u fertilizaciji treba da su iz organske proizvodnje, tj. poreklom sa organske farme ili da se nalaze na listi dozvoljenih sredstava koja odobrava Ministarstvo poljoprivrede.
  1. Jedan od najvažnijih ciljeva u organskoj poljoprivredi je očuvanje „živog” zemljišta kao osnove, poljoprivredne proizvodnje.
  2. Povećanje humusa i mikrobiološke aktivnosti zemljišta postiže se pravilnim đubrenjem i održavanjem srukture zemljišta, nastiranjem zemljišta slamom i drugim biljnim ostacima, uvođenjem kultura sa dubokim korenom, zatim leguminoza i drugih kultura pogodnih za zelenišno đubrenje.
  3. Mikroorganizmi u zemljištu imaju važnu ulogu u obradi zemljišta i obezbeđivanju hranljivih materija biljkama.
  4. Kompostiranje otpadaka, tj. pravilno rukovanje sa biljnim otpacima i stajnjakom i zaustavljanje erozije zemljišta doprinose i zaštiti životne sredine.

Zemljište je potrebno obrađivati sa lakim oruđima, a tokom i između vegetacije poželjno ga je zalivati biljnim tečnim organskim đubrivima.

Projekat je podrzan od strane opstine Raška