Kako zaštiti stabla kajsije od izmrzavanja

Ilustracija: zasad kajsije, foto: http://wiki.poljoinfo.com
Ilustracija: zasad kajsije, foto: http://wiki.poljoinfo.com

Jedan od faktora koji utiču na sušenje stabala kajsije, svakako je i uticaj niskih temperatura u toku zimskog i prolećnog perioda. Da bi se sprečilo prevremeno sušenje, već zasađenih nisko kalemljenih, stabala kajsije treba u zimskom periodu (novembar-januar),  omotati debla (od zemlje do ramenih grana) papirnim omotačem. Najbolje je ako se koristi višeslojni papir od starih vreća. Za omotavanje stabala nikako ne koristiti folije od plastike jer izazivaju kondenzaciju koja može da izazove kontra efekat. Stabla treba da budu omotana sve dok ne prođe opasnost od poznih prolećnih mrazeva (početak Maja meseca). Posle toga skinuti ove omote i tako ostaviti debla do sledeće jeseni.

Ovu operaciju ponavljati svake godine sve dok se na deblu ne formira dovoljno debeli plutasti sloj kore koji će kao izolaor preuzeti ulogu zaštite od prolećnog drvenog zagrevanja i noćnog hlađenja prizemnog dela debla. Omotavanje stabla ima dvostruku ulogu, pored zaštite od mraza, omotavanje stabla služi i kao zaštita od glodara i divljači. Nisko kalemljena stabla kajsije, ako prežive mladalački period i formiraju zaštitni plutasti sloj kore, mogu doživeti duboku starost kao i visoko kalemljene sa deblom od šljive.

Ads code goes here