Usvojena uredba o raspodeli podsticaja

Ilustracija: poljoprivreda, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: poljoprivreda, foto: Domaćinska kuća

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, koji su koncipirani tako da na optimalan način podržavaju nedovoljno razvijene oblasti poljoporivredne proizvodnje, kao i područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi i to unapređenjem konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava.

Zbog uticaja na ostale sektore, poljoprivrada je od izuzetnog značaja za razvoj privrede, s obzirom na to da direktno ili indirektno zapošljava oko petinu zaposlenog stanovništva u Republici Srbiji, navedeno je u saopštenju sa današnje sednice Vlade.

Ads code goes here

Uredbom je propisano da će se sredstva raspoređivati za programske aktivnosti ili projekte – direktna plaćanja, mere ruralnog razvoja, kreditnu podršku u poljoprivredi i posebne i IPARD podsticaje.

Direktna plaćanja, koja će biti raspodeljena u odgovarajućim ukupnim iznosima, odnosiće se na premije, podsticaje za proizvodnju i regrese.

Merama ruralnog razvoja predviđena je podrška programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti, očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa, diversifikaciju dohotka i pobolšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, kao i priprema i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja. jPodsticajem kroz kreditnu podršku, omogućiće se poljoprivrednim proizvođačima da dođu do finansijskih sredstava iz bankarskih izvora pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredsta u ukupnom iznosu od 36.701.800.000 dinara.

Vlada jeusvojila i Odluku o obrazovanju Radne grupe za unapređenje pozicije Srbije na listama konkurentnosti u oblasti razvoja elektronske uprave, a čiji će zadatak biti da priprema predloge za pojednostavljenje postupaka za usluge elektronske uprave i priprema funkcionalnih specifikacija za elektronsko vođenje postupaka.

 

Ocenjeno je, naime, da je neophodno kontinuirano usaglašavanje sa visokim svetskim i evropskim standardima koji podrazumevaju unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanim i privredi, efikasnija javna uprava, kao i poboljšanje konkurentnosti Srbije u međunarodnim okvirima.