Uslov za članstvo najmanje 150 košnica

Ilustracija: Zoranove košnice, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Zoranove košnice, foto: Svetlana Kovačević

Dana 8. marta 2008. godine, pre skoro 12 godina, osnovana je Grupacija profesionalnih pčelara SPOS-a, sa zadatkom da organizuje akcije i izrađuje projekte za unapređenje ekonomskog statusa svojih članova.

Za predsednika Grupacije tada je izabran Đorđe Mrkić iz Veternika. IO SPOS-a tada je odredio da će Grupaciji moći da pristupe svi oni koji se osećaju profesionalnim pčelarima.

Grupacija je radila par godina, nakon čega je njen rad utihnuo, očigledno je predlog za njeno osnivanje bio preuranjen, jer profesionalni pčelari još uvek nisu shvatali da imaju specifične interese, te da mogu i moraju i sami da učestvuju u ostvarivanju dodatnih pogodnosti za svoju Grupaciju, a upravo radi sopstvenog interesa – unapređenja pčelarske proizvodnje i većeg profita.

U međuvremenu, zahvaljujući brojnim aktivnostima SPOS-a i države koja je izašla u susret zahtevima SPOS-a i počela sve više da podržava pčelarstvo, dodatno je podignut interes pčelara sa većim brojem košnica da ostvaruju neke svoje specifične interese, te je na nedavnom skupu na Tari, na neformalnom sastanku, veća grupa od stotinak profesionalnih pčelara se opredelila da se rad ove Grupacije opet pokrene, što je veoma dobra vest za sve pčelare SPOS-a. Sada je predlog došao iz baze, dok je predlog 2008. godine došao iz rukovodstva SPOS-a koje je smatralo kao što i danas smatra, da je postojanje ovakve grupacije više nego neophodno.

Nedavno je u SPOS-u, 21. decembra 2019. godine, održan sastanak predstavnika profesionalnih pčelara koji su pokrenuli inicijativu, sa IO SPOS-a, i IO je doneo odgovarajuće odluke, koje su omogućile ponovni početak rada Grupacije, a u svemu poštujući utvrđene želje profesionalnih pčelara sa skupa na Tari.

Najpre, formalno je obnovljen rad Grupacije profesionalnih pčelara, a za predsednika Grupacije postavljen je Dušan Mirić iz Belanovice, koji je inače bio član Koordinacionog odbora Grupacije i kad je ona osnovana 2008. godine, čime je obezbeđen i svojevrsni kadrovski kontinuitet.

Iz 14 regiona SPOS-a postavljeni su lokalni rukovodioci aktivnosti, koji će činiti Predsedništvo Grupacije.

Firmi koja nam održava elektronsku bazu članova SPOS-a dat je nalog da unapredi bazu i omogući unos članarina za Grupaciju, jer je Grupacija na sastanku koji je usledio posle IO SPOS-a, donela odluku o visini članarine za Grupaciju u visini od 5.000 dinara godišnje.

Članarina već može da se sakuplja u udruženjima, ali ne može da se unese u bazu, što će uskoro moći i tada će radnici SPOS-a uneti sve pčelare čije spiskove udruženja dostave u međuvremenu. Sav novac koji Grupacija prikupi od članarine, koristiće se ISKLJUČIVO za potrebe funkcionisanja Grupacije, i SPOS se neće mešati u donošenje odluka o usmeravanju tih sredstava, već će stručna služba SPOS-a samo izvršavati finansijske odluke Grupacije, naravno u skladu sa zakonskim propisima, i nakon formalne odluke IO SPOS na brzim telefonskim sednicama, radi uspostavljanja pravnog reguluma.

Ovakav način funkcionisanja grupacije umnogome će smanjiti troškove Grupacije koje bi ona imala kada bi se formirala kao posebno pravno lice, plus što će im stručna služba SPOS-a uvek stajati na raspolaganju, a svoje sastanke će Grupacija moći da održava u prostorijama SPOS-a na Novom Beogradu, ili u Centru za obrazovanje pčelara SPOS-a u Rači.

Grupacija je donela odluku da član Grupacije može biti pčelar sa bar 150 košnica koji je naravno i član SPOS-a. Takvih je u SPOS-u u 2019. godini bilo 727 ukupno.

Svi izveštaji o aktivnostima Grupacije objavljivaće se na sajtu SPOS-a.

Povezano

Iz ove kategorije