Faktori koji utiču na masnoću mleka

Ilustracija: Mleko granice, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Mleko granice, foto: Domaćinska kuća

Procenat mlečne masti u mleku je određen naslednošću krava i količinom vlakana u obroku. Na obrocima koji su sastavljeni tako da obezbede maksimalne količine mleka, masnoća mleka će biti problem. Male promene u koncentrovanoj strukturi obroka, čak i promene u dnevnom rasporedu ishrane mogu imati značajne uticaje na procenat mlečne masti u mleku. Široka je lepeza faktora za koje se danas zna da utiču na masnoću mleka. Kada se radi o genetskom potencijalu krava u odnosu na masnoću mleka bitno je da se ostvare optimalni uslovi spoljne sredine, a iznad svih potpuno izbalansiran obrok. Sadržaj masti je različit u zavisnosti koji je stadijum laktacije. Najniži sadržaj masti je u drugom mesecu laktacije a zatim se postepeno povećava. Osim toga godišnje doba , kao i starost krava utiču na procenat, pa i na strukturu mlečne masti.

Masnoća mleka opada sa starošću krava. Večernje mleko ima veći procenat masnoće nego jutarnje. Vrlo je važna tehnika muže za količinu masti u mleku a naručito pre vremena muža ima znatan uticaj. Od svih faktora koji utiču na masnoću mlaka najznačajnije utiče ishrana, odnosno tip i struktura obroka, kao i fizička forma hraniva koja koja sačinjavaju obrok.

Povezano

Iz ove kategorije