Kako izbeći poguban uticaj golomrazice na pšenici

Ilustracija: pšenica, foto: S.K.
Ilustracija: pšenica, foto: S.K.

Poslednih dana,  temperature ispod  i oko nule mogu imati negativan uticaj na pšenicu, njen dalji  razvoj i budući prinos. Od čega zavisi da li će i kolika ta  šteta biti? Ako je pšenica do pojave prvih mrazeva imala optimalne uslove za razvoj, a to znači da  je ispoštovano  preporučeno vreme setve, da je biljka imala potreban broj dana sa dnevnom temperaturom iznad 6°C i usled toga uspešno obrazovan  čvor bokorenja, šteta će biti manja,  ili čak i izbegnuta.

Poštujući  preporuku stručnog lica  za količinu i način primene  mineralnog đubriva sa osnovnom obradom, dobru predsetvenu pripremu zemljišta, izborom sorte koja ima povećanu otpornost na mrazeve,   preporučenu setvenu normu od autora sorte, obavljenu setvu u optimalnom roku, setvu na preporučenu dubinu , mi stvaramo uslove za ravnomerno i ujednačeno nicanje, razvijanje dobro obrazovanog korenovog sistema i što je vrlo važno , verovatno i najvažnije formiranje čvora bokorenja na odgovarajućoj dubini do pojave prvih mrazeva.

Pa idemo redom. Unošenjem mineralnog  kompleksnog đubriva sa preporučenom formulacijom i u preporučenoj količini , na preporučen način,  mi omogućavamo biljci da ima optimalan unos neophodnih elemenata, mislim posebno na fosfor (P) i kalijum(K).  Izborom  odgovarajuće sorte koja je koliko toliko otporna na niske temperature  mi  smanjujemo eventualne štetne posledice na biljkama , a time  kasnije i na sam prinos.

Setvom u optimalnom roku mi dajemo biljci vreme da obrazuje čvor bokorenja do pojave prvih značajnijih mrazeva. Ranijom setvom od preporučene biljka ulazi u svetlosni stadijum kada počnu mrazevi  i tada je mnogo osetljivija na niske temperature. Kasnijom setvom, biljka ne stigne da obrazuje čvor bokorenja i  štete od niskih temperatura  i prizemnog mraza mogu biti fatalne.

Što je bitna dobro obavljena osnovna obrada , odlična predsetvena priprema kao i poštovanje dubine setve? Pa sa sve kvalitetnom pripremom i na pravilan način obavljenom setvom deklarisanim semenom  mi dobijamo ravnomerno  i ujednačeno nicanje biljaka i obrazovanje čvora bokorenja na preporučenoj dubini,  a to je na 2, 5 cm ispod površine zemlje.

Na toj dubini , od 2, 5 cm obrazovani čvor bokorenja će biti sposoban da izmrzle i odbačene liske zameni novim i tako umanji štetu od mrazeva.

Normalno sve su ovo nepotrebne priče kada sneg padne obilno i istovremeno sa pojavom mrazeva. Čak i mali snežni pokrivač značajno smanjuje štete od niskih temperatura zato što je sneg odličan toplotni izolator.

Da ne bi dalje zamarali poljoprivredne proizvođače sa fiziološkim procesima u biljci , savet je da se poštuju saveti struke oko agrotehnike i njena puna i pravovremena primena. Faktički mi radovima, postupcima i izborom sorte u letnjem i u jesenjem periodu smanjujemo štetu od golomrazice tokom zime. Time i na taj način će se sigurno smanjiti poguban uticaj niskih temperatura u periodu bez snega i sa manje zebnje će se očekivati snežni pokrivač.

 

 

 

 

 

Povezano

Iz ove kategorije