DINAMIKA I NAČINI PRAĆENJA ŠTETOČINA JABUKE

Ilustracija: jabuke u ambalaži, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: jabuke u ambalaži, foto: Domaćinska kuća

Jedna od osnovnih mera integralne zaštite je redovno praćenje štetočina (insekata i grinja) i njihovih prirodnih neprijatelja radi donošenja odluke o potrebi i rokovima suzbijanja. Samo potpunim poznavanjem stanja u zasadu mogu se sprečiti iznenadne štete ili nepotrebna tretiranja tj. utrošak sredstava za zaštitu bilja. Redovnim praćenjem štetnih insekata i grinja utvrđuje se njihova prisutnost, brojnost i dinamika populacije (početak, vrhunac i kraj pojave štetočine). Osim toga praćenje takođe može pomoći kod prognoze pojave sledeće generacije štetočina, utvrđuje efikasnost prethodnih tretiranja insekticidima i ukazuje na potrebu za dodatnim merama zaštite.

Najveći broj štetočina jabuke treba pratiti samo u određeno vreme u godini. S praćenjem pojave određene štetočine treba početi neposredno pre njegove pojave odnosno pre nego što populacija počinje rasti, a sprovodi se sve dok traje period kada čini štetu. U plantažnim zasadima jabuka s praćenjem štetočine počinje se već u vreme zimskog mirovanja vegetacije kada se kontroliše prisutnost pojedinih prezimljujućih stadijuma štetočina koji prezime na stablima jabuke. Rezultati tog praćenja koriste nam za prognozu njihove pojave u vegetaciji. Praćenje se nastavlja takođe u vreme pre cvetanja jabuke, zatim u samom cvetanju te nakon cvetanja u fazi razvoja ploda pa sve do berbe.

Učestalost praćenja zavisi od uslova koji su važni za ubrzan razvoj populacije štetočine, npr. povoljni klimatski uslovi (temperatura i vlažnost), jačina populacije i dr. Preporučuje se praćenje jednom nedeljno u periodu kada postoji najveća opasnost pojavljivanja štetočina i nastanka šteta. S obzirom da razvoj insekata i grinja zavisi od klimatskih uslova, prvenstveno temperature i vlažnosti, te se uz redovno praćenje štetočine moraju pratiti i osnovni klimatski uslovi koji povoljno utiču na njihov razvoj ili ga pak ograničavaju.

Za praćenje štetne, korisne i indiferentne faune voćnjaka koriste se razne metode kojima utvrđujemo njihovu prisutnost u zasadu, brojnost i dinamiku njihove populacije. Za praćenje štetočina jabuke najčešće se koriste metode: zimski pregled grana, vizuelna metoda, metoda otresanja grana, feromoni, olfaktorni mamci, bele i žute lepljive ploče i dr. Za potpunu kontrolu štetočina treba koristiti potrebnu opremu za praćenje štetočina i najčešće metode praćenja koje se koriste kod nas kao i godišnji kalendar praćenja štetočina po fenofazama razvoja jabuke.