Saveti kako udruživanjem doći do profita

Ilustracija: vinograd, foto: Dejan Davidović
Ilustracija: vinograd, foto: Dejan Davidović

Zemljoradničke zadruge su više od 150 godine bile osnovni oblik udruživanja sitnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji i činile su okosnicu razvoja poljoprivrede. Zauzimaju najveći broj (oko 60%) od svih oblika zadruga u našoj zemlji, mada se i njihov broj iz godine u godinu smanjuje. Danas je u Srbiji registrovano oko 1600 zemljoradničkih zadruga, od čega je samo mali broj aktivan.

U Kolubarskom okrugu je slična situacija kao u ostalom delu Srbije. Velike zadruge koje su bile nosioci poljoprivredne proizvodnje nestale su u procesu tranzicije i ekonomske krize devedesetih godina. Opstao je samo mali broj zadruga koje su samo pravno aktivne ili ne posluju po zadružnim principima.

Vlada Republike Srbije iz godine u godinu čini napore da zemljoradničke zadruge vrati na nivo od pre nekoliko decenija. Početkom 2015. godine došlo je do izmene Zakona o zadrugama, koji je znatno olakšao formiranje zadruga u smislu broja članova i smanjenja iznosa članarine.
Zemljoradničke zadruge mogu biti korisnici podsticajnih sredstava za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i nabavku nove opreme za preradu, izgradnju objekata i sl.
Takođe, Ministarstvo bez portfelja od 2017. godine svake godine objavljuje Konkurs za formiranje novih zadruga i investicije u osnovna sredstva zadruga.

Poslednjih nekoliko godina u Kolubarskom okrugu poraslo je interesovanje poljoprivrednika za udruživanje u zemljoradničke zadruge. Najviše su zainteresovani poljoprivrednici koji se bave povrtarskom i voćarskom proizvodnjom, zbog lakšeg nastupa na tržištu, kao i zajedničkog snabdevanja velikih trgovinskih lanaca.
Ono što se u poslovanju takvih zadruga javlja kao najveći problem je menadžment zadruge, odnosno lice koje će se baviti poslovanjem zadruge. Članovi zadruge na svom gazdinstvu uz svakodnevni posao koji obavljaju, ne mogu uspešno obavljati poslove oko zadruge, odnosno nabavljati repromaterijal, prerađivati i prodavati proizvode, voditi knjigovodstvo i obavljati druge propratne poslove. Iz tog razloga veliki broj novoosnovanih zadruga u Kolubarskom okrugu ne koristi sve prednosti koje donosi uduživanje poljoprivrednika u zadruge, a koje bi im omogućilo povećanje konkurentnosti i ekonomskih rezultata.

Pojedinačnim delovanjem mali poljoprivrednici često su presitni subjekti da bi mogli ravnopravno i uspešno učestvovati na tržištu. Mala poljoprivredna gazdinstva imaju male kapacitete proizvodnje i nisu interesantni na tržištu. Međutim, ako se proizvodi prodaju preko zadruga, tako mala gazdinstva postaju značajniji tržišni subjekt,
Pored toga,mala gazdinstva uz svakodnevni posao koji obavljaju, ne mogu uspešno i povoljno nabavljati repromaterijal, prerađivati i prodavati proizvode, voditi knjigovodstvo i obavljati druge popratne poslove. Ukoliko su udruženi u zadrugu, onda svaki pojedinačno ne bi morao plaćati knjigovodstvene usluge, već zadruga može da vodi knjige za sve.
Nabavka repromaterijala preko zadruga je povoljnija, nego u slučaju pojedinačne nabavke. Zadruga nabavlja za sve na veliko i puno povoljnije, a postoji i mogućnost plaćanja repromaterijala na odloženo ili putem gotovih proizvoda.
Preko zadruga postoji i mogućnost povoljnije nabavke sredstava za rad, odnosno mašina i opreme. Umesto da svaki zadrugar sam investira u skupe mašine i opremu, investiraće se u zajedničke koji će biti vlasništvo zadruge, a u službi svih zadrugara prema potrebi.

Saveti koje savetodavci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe „Valjevo“ daju poljoprivrednicima koji žele da se udruže u zadruge su da se organizuju sa poljoprivrednicima koji imaju istu ili bar sličnu proizvodnju što se tiče setvene strukture gazdinstva (da imaju iste biljne vrste i sortiment). Jedan od saveta je da celokupno svoje poslovanje obavljaju preko zadruge, kako bi ostvarili sve prednosti (povraćaj PDV-a, jeftiniju nabavku repromaterijala i dr.). Takođe, jedan od najvažnijih saveta je da se udružuju sa poljoprivednicima koji su voljni da jedan deo svog vremena odvoje za vođenje poslovanja zadruge ili da angažuju lice koje će biti menadžer zadruge i voditi sve poslove zadruge u interesu njenih članova.

Povezano

Iz ove kategorije