Zašto dolazi do gorkih pega

Ilustracija: jabuke u ambalaži, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: jabuke u ambalaži, foto: Domaćinska kuća

Gorke pege predstavljaju fiziološku bolest, koja nastaje u voćnjaku ali se njeni simptomi najčešće ispoljavaju kasnije tokom perioda čuvanja. Ova se bolest manifestuje okruglastim, tamnozelenim mrkim ili skoro crnim depresijama na pokožici plodova, koje su ponekad oivičene zelenom bojom. Ispod njih se nalaze nekrotirane ćelije koje taj deo tkiva ploda čine sunđerastim i žilavijim od zdravog. Najčešće se javljaju u predelu čašice ploda, a kao glavni uzrok navodi se nedostatak klacijuma.

Javljaju se prvenstveno kod jabuke, ali i kod kruške i dunje. Ako je nivo kalcijuma manji od 4,5–5 mg/100 g svežeg ploda, onda je rizik od pojave gorkih pega veliki. Pored kalcijuma, važan je i nivo kalijuma i magnezijuma, elemenata koji deluju antagonistički na kalcijum. Odnos K+Mg/Ca treba da bude manji od 20–25 da bi plodovi bili zdravi. Od drugih faktora, velikog uticaja ima krupnoća plodova. Što su plodovi krupniji, to su podložniji pojavi gorkih pega tako da prekomerna upotreba azotnih đubriva, mlada stabla sa malo plodova, jaka rezidba, podstiču pojavu gorkih pega.

Međutim, osetljivost svih sorti nije ista, a značajan je i efekat godine. Osetljive sorte su mucu i jonagold, manje osetljivi su greni smit, zlatni delišes i ajdared, dok je gala sorta kod koje se gorke pege retko javljaju.

Gorke pege se javljaju u vidu mrkih pega spužvaste teksture i veličine do 1 cm2. Nalaze se uvek u mezokarpu, blizu površine ploda, tako da su vidljive spolja. U slučaju jačeg intenziteta oboljenja, simptomi su vidljivi i na samoj pokožici. Na mestima gde se nalaze gorke pege, pokožica je blago utonula. Simptomi su ponekad vidljivi već na neubranim plodovima.

Simptomi mogu da se pomešaju sa jonatanovim ili lenticelarnim pegama, mada gorke pege ne moraju da imaju lenticelu u sredini niti su isključivo površinske. Slične simptome mogu da daju i udarci zrna grada.

Suzbijanje oboljenja: Folijarni tretmani Ca đubrivima (CaCl2, CaNO3, Ca-helati) počev od precvetavanja, ujednačeno i blagovremeno navodnjavanje, optimalno đubrenje azotom i kalijumom, pravovremena berba, režim čuvanja plodova prilagođen sorti.

 

Povezano

Iz ove kategorije