Ishrana tovnih pilića

Ilustracija: pilići, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća
Ilustracija: pilići, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

Proizvodnja brojlera je najintenzivniji oblik proizvodnje živinskog mesa. Zato je pravilna ishrana jedan od najvažnijih aspekata ove proizvodnje. Standardna ishrana pilića podrazumeva upotrebu tri potpune smeše koje sadrže sve potrebne hrannjive materije, i to su: starter, grover i finišer smeše.

Potrošnja hrane brojlera raste sa porastom pilića. Radi adekvatnog planiranja, potrebno je znati orijentacione količine hrane, kao i kako se menja masa brojlera sa vremenom.

U toku sedam nedenja, potrošnja hrane se povećava za oko deset puta, dok se masa pilića uvećava i do 15 puta.

Potrošnja hrane u tovu brojlera varira i zavisi od kvaliteta hrane, kvaliteta pilića i uslova u kojima se obavnja tov. Brojleri su vrlo osetnjivi na svaku promenu hrane, tako da je za preporuku da se u toku tova sastav smeše ne menja. Svaka greška u ishrani može u velikoj meri da ugrozi uspeh u tovu.

Od ishrane zavisiće kvalitet i profitabilnost proizvodnje živinskog mesa .Proizvodnju pilećeg mesa u intenzivnom tovu treba da traje 42 dana, a to se postiže korišćenjem najmanje tri smeše sa različitim nivoima energije i proteina.

Početna smeša treba da sadrži 22% proteina,1,4% lizina (esencijalna aminokiselina koja učestvuje u razgradnji proteina) i 3100 kcal/kg me(metaboličke nenergije ) i sa njim hraniti do 20 dana starosti. Ovakva smeša mora sadržati lako svarljive proteine sa visokim sadržajem metaboličke energije. Osim lizina neophodno je prisustvo i ostalih esecijalnih aminokiselina kao i dobra izbalansiranost vitamina i minerala. Sa ovakvom smešom postiže se brzi porast i dobar odnos mesa i masti. Rast pilića u ovoj fazi je intenzivan te pile 15 puta uvećava težinu pri ćemu utroši 0,900 kg hrane. Uz ovaj hemijski sastav neophodno je dodati kokcidiostatik kao preventiva od kokcidioze. U tom periodu hrana se daje po volji i uz stalno prisustvo sveže vode. Da bi pilići brzo rasli i dobro iskorišćavali hranu, moraju se hraniti smešama koje sadrže sve potrebne sastojke (energija, belaičevine, aminokiseline, masne kiseline, vitamine, mineralne materije, mikroelemente i dr.).

 

Nauka o ishrani domaćih životinja normira pri sastavljanju najpovoljnijih smeša za brojlere preko 40 različitih sastojaka. Zato se najbolje i najpotpunije smeše za tov pilića, sa svim potrebnim sastojcima u potrebnim količinama i u najpovoljnijem  odnosu, proizvode u fabrikama stočne hrane, koje raspolažu savremenom automatizovanom i  kompjuterizovanom tehnološkom opremom za ovu proizvodnju. Od 21 do 35 dana preporučuje se smeša sa 20% u kojoj se nalaze lako svarljivi proteini i dosta metaboličke energije. Lizina bi moralo da bude 1,3%,a metaboličke energije 3200 kcal/kg me. I u ovoj  smeši neophodno je dobra izbalansiranost vitamina i minerala.

Sa ovakvom smešom, u nastavku tova, postiže se težina 1,700 kg, a utroši se 1,600 kg za kilogram prirasta. Iako kompletne fabričke smeše obezbeđuju najbolju i najpravilniju ishranu pilića u tovu, one često imaju i značajan nedostatak skupe su. Tovljač, da bi troškove hrane sveo na manju meru (a to su i najveći troškovi u proizvodnji brojlera iznose 50 do 70% od ukupnih troškova),  nabavlja tzv. Superkoncentrat i meša ga sa   hranivima koja sam proizvodi,  ili ih u okolini nabavlja po nižoj ceni. Uputstva za pravilnu upotrebu superkoncentrata tovljač dobija od fabrike stočne hrane koja ga proizvodi.

 

Povezano

Iz ove kategorije