Pravilna proizvodnja rasada povrća

Ilustracija: rasad paprike, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: rasad paprike, foto: Domaćinska kuća

Savremena proizvodnja povrća podrazumeva korišćenje rasada vrhunskog kvaliteta koji u pogledu bioloških osobina, fiziološkog stanja i zdravstvene ispravnosti zadovoljava najviše standarde.
Kvalitetan rasad pre rasađivanja mora biti optimalne visine, kratkih internodija, mora imati dobro razvijene listove lepe zelene boje i što deblju ali savitljivu stabljiku.
Postoji više načina proizvodnje rasada (tresetne kocke, saksije), a najrasprostranjeniji je kontejnerski sistem gajenja rasada.
Rasad proizveden u kontejnerskom sistemu ima pravilan i jednak vegetacioni prostor što
omogućuje ujednačen porast biljaka i visoku ujednačenost rasada. Za proizvodnju rasada koriste
se supstrati i njih je na tržištu veliki broj.

Kvalitetan supstrat odlikuje se sledećim osobinama: ima regulisanu pH vrednost (kiselost), lagan je, ima dobro regulisan vodno-vazdušni režim, ima dovoljno hrane za fazu kroz koju biljka treba da prođe, sterilan je – ne sadrži patogene. Različitih su pakovanja, a pakovanje od 80 litara je dovoljno za punjenje 15 kontejnera sa 104 otvora zapremine 50 mililitara.

 

Zaštićeni prostor u kome se proizvodi rasad povrća mora imati mogućnost zagrevanja i održavanja optimalne temperature. Konstrukcija zaštićenih prostora mora omogućavati nesmetano provetravanje kojim se regulišu temperatura i vlažnost vazduha i omogućavati kvalitetno zalivanje. Za proizvodnju rasada povrća koriste se kontejneri od polistirena (stiropora) ili plastike.

Uglavnom su standardnih dimenzija, dužine 50 i širine 33 santimetra, tako da se na kvadratni metar, može postaviti po šest. Kontejneri od plastike su trajniji i mogu se koristiti više godina.