Postupak sa kravama pre, za vreme i posle muže

Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Za pravilnu mužu krava treba obezbediti posebne uslove. To se pre svega odnosi na higijenu u staji. Mužu treba obavljati u čistoj, provetrenoj prostoriji, bez obzira dali je to staja ili izmuzište. Prostoriju treba počistiti bar sat vremena pre muže, kako bi prašina mogla da se slegne do početka muže. Ovo se posebno odnosi na ručnu mužu, jer je tada kontaminacija mleka preko vazduha velika. Iako je dokazano da hranjenje krava tokom muže povećava prinos mleka, nije preporučljivo hraniti grla kabastom i drugom hranom koja utiče na podizanje prašine u objektu dok je muža u toku. Mužu treba obavljati samo na suvom i čistom vimenu. Neposredno pred mužu krava se određenim postupkom mora pripremiti. To podrazumeva blag postupak sa grlom, bez vike i buke.

Pranje vimena se obavlja mlakom vodom ( 38°C ). Poželjno je da voda za pranje sadrži dezinfekciono sredstvo, što sprečava prenošenje štetnih mikroorganizama sa bolesne na zdravu četvrt vimena. Postoji nekoliko načina pranja i dezinfekcije vimena pre muže. Suvo pranje vimena uglavnom se obavlja papirnim ili pamučnim ubrusima za jednokratnu ili višekratnu upotrebu.

Vlažno pranje vimena može biti sa vodom bez sušenja, sa vodom nakon čega se vime briše ( suši), i sa dezinfekcionim sredstvom nakon čega sledi brisanje vimena. Mleko sadrži veći broj bakterija ako se sise i vime ne osuše brisanjem nakon vlažnog pranja. Potrebno je za svaku kravu koristiti poseban ubrus kiji se posle muže pere u mašini za pranje rublja. Vlažne sise su nepoželjne iz više razloga: ako je tepmeratura u staji niska koža vimena može da ispuca. Osim toga, ako se obavlja mašinska muža, zaostala voda na sisama može da dospe u mleko.

Zadatak pranja i dezinfekcije jeste održavanje higijene vimena radi dobijanja zdravstveno ispravnog i kvelitetnog mleka kao i podsticanje uslovnog refleksa radi izmuzanja celokupne količine mleka. Pre početka muže, muzač je dužan da ispita prve mlazeve mleka ručnom mužom u specijalnu posudu sa duplim crnim dnom, posebno iz svake četvrti vimena i tako može utvrditi dali je ono izgledom promenjeno u odnosu na zdravo mleko koje treba da je neprozirne bele do žućkasto – bele boje, svojstvenog mirisa i ukusa, tečno i bez ugrušaka.

 

Prvi mlazevi se nikako ne smeju izmuzati na pod, jer će u slučaju da je vime zaraženo doprineti kontaminaciji prostirke, a time povećati mogućnost da se mikroorganizmi prenesu na zdravu četvrt vimena. Priprema vimena pranjem i brisanjem ne sme da traje duže od jednog minuta i nakon toga treba pristupiti muži, u suprotnom dobiće se manja količina mleka, mleko sa manjim sadržajem mlečne masti, a povećaće se mogućnost pojave upale vimena, usled zadržavanja određene količine mleka do naredne muže.

 

 

Povezano

Iz ove kategorije