Faktori koji utiču na vreme cvetanja lala

Ilustracija: lale u aprilu, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: lale u aprilu, foto: Svetlana Kovačević

Kod tulipana (lala), vreme cvetanja zavisi od mnogo faktora. Jedna od prvih je oso bina sorte, način skladištenja, temperatura u trapu i dužina trapljenja ,objekti gde se gaje, vlažnost zemljišta, temperatura. Ako želimo što ranije cvetanje moramo na prirodne tokove razvića da utičemo što više. To se postiže raznim merama pospešivanja. Ukoliko je cvetanje ranije to je i rizik proizvodnje veći. Prema vremenu cvetanja tulipane delimo na nekoliko grupa:

Veoma ranocvetajuće – sa cvetanjem do kraja decembra.

Ranocvetajuće – sa cvetanjem od 15.  januara do 15. februara

Normalnocvetajuće – sa cvetanjem od 15.  febtuara do 15. marta

Kasnocvetajuće – sa cvetanjem od 15. marta do 15.  aprila

Veoma kasnocvetajuće – sa cvetanjem od 15. aprila do sredine maja.

Prema mestu i načinu kako se tulipani pospešuju ili gaje radi cvetanja razlikujemo:

Pospešivanje u zagrevanim staklenicima

Pospešivanje pod folijom i hladnim lejama

Pospešivanje u stanu

Povezano

Iz ove kategorije