Ovo su preparati za zaštitu breskve

Ilustracija: breskva, Foto: Svetlana Kovačević, Domačinska kuća
Ilustracija: breskva, Foto: Svetlana Kovačević, Domačinska kuća

Zasadi breskve se nalaze u fenofazi bubrenje lisnih pupoljaka do pojave „zelene tačke“.

Povećanje temperature usloviće kretanje vegetacije i dovesti usev breskve u fazu u kojoj je osetljiva na infekciju gljivom koja prouzrokije kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans), a najavljene padavine u predstojećem periodu stvoriće povoljne uslove za infekciju nediferenciranog tkiva pomenutim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva breskve i utvrđivanje faze razvoja. Ukoliko se usev nalazi u fazi bubrenja pupoljaka, primeniti neki od registrovanih preparata na bazi bakra pre padavina:

Kocide 2000 (a.m bakar-hidroksid) 0,25-0,35% ili

Funguran OH (a.m bakar-hidroksid) 0,2-0,3% ili

Everest (a.m bakar-hidroksid) 0,6-0,8%

Ukoliko se u usevu utvrdi prisustvo “zelene tačke” preporučuje se primena fungicida na bazi dodina:

Syllit 400 SC (a.m. dodin) 0,15-0,25%.

Tretman je najbolje izvesti po mirnom vremenu bez vetra, kada su temperature iznad 7°C.

Povezano

Iz ove kategorije