Saradnja između Zadružnog saveza Vojvodine i NLB Banke

Ilustracija: Štand NLB Banke, FOTO: Domaćinska kuća
Ilustracija: Štand NLB Banke, FOTO: Domaćinska kuća
Zadružni savez Vojvodine i NLB banka potpisali su  povelju o saradnji, koja će omogućiti zadrugama u pokrajini  znatno povoljnije uslove finansiranja za proizvodnju, kao i realizaciju započetih i  planiranih investicija. Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov rekao je  da je cilj potpisivanja povelje da se kroz  poslovnu saradnju sa NLB bankom pruži podrška zadrugama, kao  i svim zadružno organizovanim poljoprivrednim proizvođačima.
– Zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednicima  potrebni su krediti za finansiranje proizvodnje, ali i za nove investicije. NLB banka  pouzdan je partner u bankarskom sektoru, a očekujemo da će  sa svojom ponudom odgovoriti na sve veće investicione zahteve u zadružnom sektoru i poljoprivredi, rekao je Jovanov.
 Vladimir Čaprić,  izvršni direktor  za upravljanje prodajom u NLB banci istakao je  da saradnja s poljoprivrednim sektorom, a posebno zadrugama,  već treću godinu predstavlja strateško opredeljenje banke.
 – Banka je lane, putem različitih kreditnih linija, plasirala 50 miliona evra u agrar, a ove godine uložiće se 70 miliona evra. Osnovali smo poseban  sektor za rad s poljoprivrednim segmentom u kome je anagažovano 40 zaposlenih. Uloga  sektora je da poljoprivredncima, a posebno zadrugama obezbedimo sistemsku  finansijsku  podršku u skladu s našim strateškim opredeljenjem i njihovim  potrebama, rekao je Čaprić uz napomenu da očekuje da je potpisana povelja uvod u još plodniju saradnju ZSV i NLB banke.

Povezano

Iz ove kategorije